Blog Archives

Wspólna manifestacja

Zarząd Oddziału ZNP w Elblągu zaprasza do udziału 
w manifestacji organizowanej 22 września br. w Warszawie.

 Ulotka

Wszystkie branże zrzeszone OPZZ zostały zobowiązane do mobilizacji, przygotowania się do cyklu protestów i wspólnej manifestacji. My też się przygotowujemy: chcemy przypomnieć Annie Zalewskiej, co złego zrobiła w oświacie!

Manifestacja – wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ – odbędzie się 22 września w Warszawie m.in. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00...

Więcej...

List prezesa ZNP z okazji nowego roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem wdrażania trudnej i krytykowanej reformy. Zmian autorstwa Anny Zalewskiej od września jest wiele. Oto te najistotniejsze dla naszego środowiska:

 • nowy sposób oceny pracy. Nauczyciele będą obowiązkowo oceniani co trzy lata według nieporównywalnych zasad, ponieważ w każdej szkole powstaje inny regulamin ze wskaźnikami oceniania.
 • nowe reguły awansu zawodowego. Uzyskanie najwyższego stopnia awansu, a tym samym wyższych zarobków, potrwa o pięć lat dłużej.
 • likwidacja kolejnego dodatku – na zagospodarowanie.

Zmiany w statusie i awansie zawodowym nauczycieli oceniamy bardzo negatywnie...

Więcej...

Prezes ZNP o planach na wrzesień

Wszystkie struktury OPZZ zostały zobowiązane do mobilizacji i przygotowania się do cyklu protestów. My też się przygotowujemy. Rozmawialiśmy o szczegółach na poniedziałkowym prezydium ZG ZNP – mówi dziś Sławomir Broniarz, prezes ZNP w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Cały wywiad TUTAJ. Polecamy!

Więcej...

Ocena pracy: oświatowa „S” nie wie, co mówi

Z przykrością stwierdzamy, że oświatowa „Solidarność”, która w ostatnich dwóch latach nie protestowała przeciwko zmianom Anny Zalewskiej, nie uczestniczyła w pracach legislacyjnych, a na Zespole ds. statusu zawodowego entuzjastycznie podchodziła do propozycji Anny Zalewskiej, teraz dezinformuje nasze środowisko i działa na jego niekorzyść.

Chodzi o błędny komunikat oświatowej „Solidarności” (z dn. 22.08.2018) dotyczący oceny pracy nauczycieli! Informacje te mają jeden cel: uspokoić nastroje środowiska oświatowego.

Projekt MEN, który powstał z inspiracji oświatowej „S”, w niczym nie zmienia absurdalności nowego systemu oceniania. Wynika z niego, że:

 
 • aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę trzeba będzie wystąpić o ocenę po trzech latach!...
Więcej...

APEL DO NAUCZYCIELI

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Karta Nauczyciela, od 1 września 2018 r. w szkołach będą obowiązywały regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Regulaminy te zostaną ustalone przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie odnosił się do pomysłu tworzenia w każdej szkole i placówce odrębnych regulaminów oceniania, zarówno podczas ich opiniowania, jak i procedowania w Sejmie.  Wielokrotnie podkreślaliśmy, że forsowane przez minister edukacji Annę Zalewską i przyjęte przez parlament rozwiązania mają represyjny i antagonizujący środowisko nauczycielskie charakter.

Nowa formuła oceny pracy nauczycieli nie wpłynie na podniesienie...

Więcej...

Głos: Zakopani w teczkach

Polecamy najnowszy numer Głosu Nauczycielskiego (nr 35 z 29 sierpnia br.)! 

Temat z okładki: Zakopani w teczkach

Dodatkowe wymagania, sprawozdania, opracowania, prezentacje – tak będzie wyglądał nowy system awansu zawodowego, który wchodzi w życie 1 września br. Szkoły powinny przygotować się na kolejny zalew biurokracji. W nowej formule awansu mocno skomplikują się dwie sprawy: sposób realizacji stażu na kolejny stopień awansu oraz postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne (w sumie jedno niewiele będzie się różniło od drugiego). W nowym rozporządzeniu awansowym minister Anna Zalewska znacząco rozbudowała listę wymagań stawianych nauczycielom podczas stażu i po jego zakończeniu. Generalnie – będzie dużo trudniej, niż jest obecnie.

 

Oprócz tego w nume...

Więcej...

Aplikacja ZNP

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śledzić edukacyjne wydarzenia.

Korzystaj z aplikacji ZNP na Twoim telefonie lub tablecie już teraz!

Pobierz bezpłatną aplikację ZNP w Google Play (wkrótce także w App Store) i bądź na bieżąco ze zmianami w oświacie!

 

Dzięki aplikacji ZNP możesz:

• mieć dostęp do edukacyjnych wiadomości podanych w przejrzysty i atrakcyjny sposób,

• śledzić edukacyjne i związkowe wydarzenia,

• monitorować zmiany w prawie oświatowym,

• udostępniać wybrane wiadomości w serwisach społecznościowych lub e-mailem.

Więcej...

Terminy przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na kadencję 2019-2024

Uchwałą nr 22/2018 Prezydium ZG ZNP z dnia 27 sierpnia 2018 r. ustalono następujące terminy przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na kadencję 2019-2024:

 1. zebrania ognisk – do 31 marca 2019 r.;
 2. konferencje (zebrania) oddziałowych sekcji związkowych – do 31 marca 2019 r.;
 3. oddziałowe konferencje delegatów (zebrania członków) – do 31 maja 2019 r.;
 4. konferencje delegatów i zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków organizacji zakładowych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – do 30 czerwca 2019 r.;
 5. okręgowe konferencje delegatów sekcji związkowych – do 30 czerwca 2019 r.;
 6. okręgowe konferencje delegatów – do 16 września 2019 r.;
 7. krajowe konferencje sekcji związkowych – do 16 września 2019 r.;
 8. Krajowa Konferencja...
Więcej...