Category Druki

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP

Członkowie ZNP, którzy z powodu strajku znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą się ubiegać o zapomogę. Na stronie ZNP został opublikowany komunikat w tej sprawie: „Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP”

Wynika z niego, że członkowie ZNP, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub – za pośrednictwem oddziału i okręgu – do Zarządu Głównego ZNP.

Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

-za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,

-znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

-złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Więcej...

WNIOSEK DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH

UWAGA: wnioski w ramach społecznego funduszu należy składać w oddziale ZNP do 31 maja br.!

Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego” (KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać dokument)

Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł!

Osoby nie należące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego “Wspieram Nauczycieli”.
11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają d...

Więcej...

Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych

Pismo ZG ZNP dot. terminów składania wniosków na odznaczenia w roku 2015
Złota Odznaka ZNP

Odznaka za 50 lat przynależności do ZNP


Odznaka „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”

Więcej...