Category Wiadomości

Samorządy mogą podnieść pensje zasadnicze już w czerwcu

Jak samorządy mogą teraz pomóc nauczycielom w trudnej sytuacji finansowej? Propozycja ZNP

ZNP przygotował wzór uchwały Rady Gminy / Rady Powiatu / Sejmiku Województwa podwyższający wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 czerwca br. o 9,6%. To propozycja dla samorządów, pomagająca rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku.

Związek opracował wzór uchwały, z której może skorzystać każda Rada Gminy, Rada Powiatu, każdy Sejmik Województwa (wzory są dostępne tutaj:

 

Rada Gminy,

Rada Powiatu,

Sejmik Województwa).

To uchwała w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie, w szkołach prowadzonych przez powiat lub przez województwo.

Zgodnie z nią od 1 czerwca br...

Więcej...

Obywatelskie narady: szkoła na 6

– Rozpoczynamy obywatelskie narady w szkołach poświęcone przyszłości edukacji. Interesuje nas rozmowa autentyczna a nie stadionowa – mówił 14 maja na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.
– Chcemy rozmawiać w gronie nauczycieli, specjalistów, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządów o tym, jak ma wyglądać edukacja – mówił szef ZNP. – Chcemy razem zastanowić się, jakiej szkoły oczekują różne środowiska. Chcemy mówić nie tylko o kwestiach płacowych. Chcemy wspólnie zbudować szerokie porozumienie na rzecz przyszłości edukacji.  Zakładamy, że szkolne debaty potrwają do 20 czerwca br. Tuż po zakończeniu roku szkolnego podsumujemy je podczas dużej debaty o edukacji w ramach Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.
Prezes ZNP przy...

Więcej...

Prezes ZNP: Zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku!

Oświadczenie Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji.

Dlatego stajemy tu dziś przed Państwem – my, nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie – żeby ogłosić wspólną decyzję co do kolejnych kroków.

Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap.

 

Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Dlatego dzisiaj nie podpisujemy tego, co podpisała Solidarność, torpedując negocjacje z rządem.

Żądamy natomiast usystematyzowanej i osadzonej w krótkim czasie rozmowy o pakiecie odbudowy systemu edukacji na miarę XXI wieku i odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży.

Chciałbym powiedzieć tu jasno...

Więcej...

Protest włoski

Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!

W ramach czasu pracy realizujemy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Czas ten przeznaczamy także na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Uczestniczymy w przeprowadzaniu egzaminów w swojej szkole i rekrutacji do szkół.

Pamiętajmy, że katalog zadań wykonywanych przez nauczycieli określa między innymi statut szkoły...

Więcej...

Prezes ZNP: W sobotę strajk nauczycieli zostanie zawieszony!

Prezes ZNP Sławomir Broniarz : poinformował, że w sobotę, 27 kwietnia, o godz. 6.00 zostanie zawieszony strajk nauczycieli.

Decyzja o zawieszeniu strajku została podjęta, aby uczniowie mogli spokojnie zakończyć rok szkolny. Przewodniczący ZNP podkreślił jednak, że zawieszenie strajku nie jest równoznaczne z jego zakończeniem.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Walka trwa i będzie trwała do skutku! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap. Mamy program: „Szkoła na szóstkę” i dajemy premierowi czas na jego realizację do września!

Oświadczenie Sławomira Broniarza
Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji...

Więcej...

Nauczyciele poparli strajk – ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego

Nauczyciele poparli strajk – ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego

    

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Związek Nauczycielstwa Polskiego podsumował wyniki referendum strajkowego. Wynika z nich, że do sporu zbiorowego przystąpiło 85 proc. szkół i przedszkoli. – Referenda strajkowe, które w nich przeprowadzono pokazało, że od 85-90 proc. pracowników szkół opowiedziało się za strajkiem – mówił podczas konferencji prasowej szef ZNP Sławomir Broniarz.

ZNP zdecydowało o strajku 4 marca.

Według ustaleń związku, strajk rozpocznie się

8 kwietnia czyli dwa dni przed egzaminem gimnazjalnym i tydzień przed egzaminem ósmoklasisty. Będzie trwał do odwołania tj...

Więcej...

Prezes ZNP: referendum strajkowe do 25 marca,

Prezes ZNP: referendum strajkowe do 25 marca,

ew. strajk od 8 kwietnia do odwołania

– 8 kwietnia rozpocznie się strajk w szkołach i innych placówkach oświatowych, w których – w wyniku referendum – uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie – poinformował w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Broniarz ogłosił decyzję na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Wyjaśnił, że strajk będzie możliwy do przeprowadzenia, jeśli frekwencja w referendum wyniesie przynajmniej 50 proc. i jeśli większość opowie się za jego organizacją. Dodał również, że jeśli strajk się odbędzie, to potrwa do odwołania.

Poinformował też, że prezydium Zarządu Głównego ZNP ustaliło treść pytania referendalnego: „Czy wobec niespełnienia żąda...

Więcej...

Prezes ZNP apeluje do Owsiaka

Pan Jerzy Owsiak

             Szanowny Panie!

Apeluję do Pana o ponowne rozważenie decyzji o rezygnacji z kierowania Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z hejterami w sieci niezwykle trudno się walczy, bo kiedy jedne nienawistne posty są usuwane, to obok pojawiają się nowe. Ale nie możemy pozwolić, by „wędrowanie” hejterów wpływano na to, w co wierzymy i co robimy od lat. Dlatego namawiam Pana, by dalej konsekwentnie działał Pan na rzecz potrzebujących dzieci, chorych i seniorów. To dzięki Orkiestrze, którą Pan dyryguje każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w małej wsi, czy w dużym mieście – może zrobić coś konkretnego dla drugiego człowieka. To najlepsze zajęcia praktyczne. Wspaniała lekcja pomagania innym, której się nie zapomina.

Więcej...

Informacja ws. prowadzenia sporu zbiorowego (i strajku) w szkole, w której nie działa ZNP

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśniamy, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w przypadku, gdy u danego pracodawcy (w szkole, przedszkolu albo placówce) nie działa żadna organizacja związkowa, spór zbiorowy może być prowadzony przez organizację związkową, do której pracownicy zatrudnieni u ww. pracodawcy zwrócą się z wnioskiem o reprezentowanie ich interesów (przepisy nie wskazują liczby pracowników koniecznych do poparcia wysuniętego wniosku i jego formy).

Wniosek pracowników o reprezentowanie interesów przez ZNP. 

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy u danego pracodawcy działa choć jedna organizacja związkowa, to pracownicy w sporze zbiorowym z tym pracodawcą mogą być reprezen...

Więcej...

Odpowiedź ZNP na propozycje MEN z 10 stycznia

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2019 r. nr DWST-WPZN.6001.12.2019.DMS, Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje, że naszym kluczowym postulatem jest zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 1000 złotych.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku w sprawie propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej ujętych w ww. piśmie, dotyczących:

  • wprowadzenia nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty,
  • zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
  • przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
  • rozszerzenia uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę.

Związek Nauczycielstwa Polskiego z zadowoleniem przyjmuj...

Więcej...