Category Wiadomości

ZNP chce rozmów o pensjach nauczycieli, przedstawia projekt obywatelski

Zebrano ponad 250 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem, który zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Projekt wraz z podpisami w czwartek w Sejmie złożył Związek Nauczycielstwa Polskiego. W poniedziałek swoje spotkanie w Pałacu Prezydenckim miała Solidarność. Spotkanie ze wszystkimi związkami odbędzie się dopiero 7 grudnia.

Informacja po złożeniu w Sejmie 250 tysięcy podpisów pod inicjatywą

Polecam także materiał TVN „ZNP chce rozmów o pensjach nauczycieli, przedstawia projekt obywatelski”:

https://tvn24.pl/programy/znp-chce-rozmow-o-pensjach-nauczycieli-przedstawia-projekt-obywatelski-5494870?fbclid=IwAR3QXhLyIGfGJtcMdDGkEErn2Czz-t7AoKeR6Faf5j2CSIw4ET55DCuI1zY

Komentarz do negocjacji ...

Więcej...

Złożenie podpisów pod inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

18 listopada 2021 r. składamy 250 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”.

Konferencja prasowa odbędzie się o godz. 11.15 (przed MEiN). Natomiast samo złożenie podpisów o godz. 12.00 (Sejm, Biuro Podawcze ul. Frascati).

Obecnie nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys...

Więcej...

Kolejne spotkanie związków zawodowych

2 listopada br. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia zawartego 13.10.2021 r. pomiędzy WZZ „Forum-Oświata”, ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego – prezes Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

Ze strony Forum Związków Zawodowych uczestniczyli: Sławomir Wittkowicz, członek Prezydium FZZ i przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”, Barbara Belicka, członek Zarządu Głównego FZZ i wiceprzewodnicząca WZZ „Forum-Oświata”, Ewa Tatarczak, członek Zarządu Głównego FZZ i przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” oraz Bogumiła Augustynik, przewodnicząca Krajowego...

Więcej...

Sejm: Posłowie PiS odrzucili poprawkę o wzroście płac od stycznia

27 października w Sejmie odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel ZNP przedstawił opinię związku do projektu budżetu w zakresie oświaty, a także złożył poprawkę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Poprawka ZNP została przejęta przez poseł Krystynę Szumilas z Platformy Obywatelskiej.

Niestety, połączone komisje głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzuciły propozycję wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r...

Więcej...

Informacja po rozmowach w MEiN 22.10.2021

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.) 

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”. 

MEiN natomiast zaproponował: 

– spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów) 

– spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac, 

– koncepcję wcześniejszych emerytur z art...

Więcej...

Po spotkaniu zespołu ds. statusu w MEiN. Są nowe szczegóły ws. karcianek. Będą rozmowy dwustronne w sprawie płac

Nowością jest to, że ma odbyć się spotkanie szefów central związkowych z premierem w sprawie naszego podstawowego postulatu, czyli zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Do zmiany systemu musi dojść, bo nauczyciele nie mogą być wciąż pariasami. Ma także dojść 18 listopada do rozmów dwustronnych – oświatowych związków i resortu –

mówi Głosowi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP i uczestnik dzisiejszego spotkania zespołu w MEiN. Co jeszcze wydarzyło się podczas rozmów w resorcie?

TAGS:   KARTA NAUCZYCIELA  MEIN ZESPÓŁ DS. STATUSU ZAWODOWEGO  ZNP

z Krzysztofem Baszczyńskim wiceprezesem ZG ZNP, rozmawia Jarosław Karpiński

 Rozmawiamy chwilę po zakończeniu posiedzenia ministerialnego zespołu ds. statusu zawodowego...

Więcej...

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

22 października o godz. 11.00 w ministerstwie na ul. Hożej odbędą się rozmowy z MEiN. Wszystkie trzy związki zawodowe – ZNP, FZZ, oświatowa Solidarność “zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej” we wspólnym stanowisku z 13 października br.

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

  • zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,
  • faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,
  • zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,
  • likwidacji dodatku uzupełniającego,
  • likwidacji świadczenia na start dla nauczyc...
Więcej...

Manifestacja 9 października WARSZAWA

9 października spotykamy się przed MEiN na MANIFESTACJI. Z powodu decyzji sanepidu Związek zorganizuje nie jedno a kilka zgromadzeń w Warszawie na ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha.

 Dość arogancji i poniżania!

 Ministrze, szanuj nauczycieli! Tak szybko odchodzą z zawodu!

 Nie ma edukacji bez nauczycieli!

 Dość braku szacunku dla nauczycieli!

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 2.10.2021 ws. zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli TUTAJ

https://znp.edu.pl/manifestacja-9-pazdziernika

https://znp.edu.pl/manifestacja-nauczycieli-i-pracownikow-oswiaty/

Manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty

– W sobotę, 9 października odbędzie się w Warszawie manifestacja nauczycieli...

Więcej...