WNIOSEK DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH

Społeczny Fundusz-Strajkowy

UWAGA: wnioski w ramach społecznego funduszu należy składać w oddziale ZNP do 31 maja br.!

Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego” (KLIKNIJ TUTAJ, aby pobrać dokument)

Informujemy, że osoby będące jak i niebędące członkami ZNP, które brały udział w strajku i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego. Nie ma jednak możliwości, aby tym wsparciem objąć wszystkich strajkujących ze względu na skalę: aby przyznać 500 tys. strajkującym zapomogę w wysokości 1000 zł potrzeba ponad 500 mln zł!

Osoby nie należące do związku mogą skorzystać ze Społecznego Funduszu Strajkowego “Wspieram Nauczycieli”.
11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:

-przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych

-strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);

-nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;

-znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Wynika z niego, że osoba ubiegająca się o wsparcie musi wydrukować, wypełnić i złożyć wniosek w biurze oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole lub inną placówkę oświatową, w której brała udział w strajku.