Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP

Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP

Członkowie ZNP, którzy z powodu strajku znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą się ubiegać o zapomogę. Na stronie ZNP został opublikowany komunikat w tej sprawie: „Informacja o Funduszu strajkowym dla członków ZNP”

Wynika z niego, że członkowie ZNP, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub – za pośrednictwem oddziału i okręgu – do Zarządu Głównego ZNP.

Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

-za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,

-znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

-złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.