KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

 

 

Beata Nowak 

Przewodnicząca

Oddziału ZNP w Elblągu

e-mail: beatajanuszko@wp.pl
tel. kom. 668 183 958

 

AKTUALNOŚCI

 

Akademia Młodego Związkowca
Celem Akademii jest przygotowanie młodych członków i członkiń ZNP do
pełnienia funkcji liderów edukacyjnych i związkowych w swoich środowiskach.
Pierwsza edycja AMZ miała miejsce w 2016 roku a druga rozpoczęła się w
2017 r.

W ramach Akademii odbywają się m.in. warsztaty i szkolenia z
komunikacji, prowadzenia negocjacji z politykami i samorządowcami,
wystąpień publicznych i wystąpień przed kamerą, współpracy z mediami,
polityki oświatowej i społecznej, prawa, historii i osiągnięć ZNP, współpracy z
rodzicami, dobrych praktyk związkowych; a także seminaria, wizyty studyjne,
spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi. To prawdziwa kuźnia związkowych
kadr!

Młodzi nauczyciele o AMZ
Barbara Chyłka: Dużo pozytywnej energii i merytorycznej dyskusji na temat
roli nauczyciela i związkowca. Chciałbym, aby AMZ była miejscem
„wyławiania” talentów – prawdziwych liderów, społeczników, którzy chcą coś
zrobić i się rozwijać. Mam wiele pomysłów, jak zachęcić młodych do
wstępowania do związku, jak promować ZNP na Facebook’u i You Tubie. I
robię to z wielkim zapałem. Pokazujmy swoje kompetencje, umiejętności, ale
także swoją osobowość i prezentujmy się od jak najlepszej strony. Pokazujmy,
że jesteśmy profesjonalistami!
Julita Depta:  Mamy nowe plany i chcemy je zrealizować. Po pierwsze
będziemy pracować na poprawą wizerunku związkowców, bo nie chcemy być postrzegani tak, jak media nas kreują. Nasza siłą będą nasze kompetencje!
Maciej Sikut:  Dziś w cenie jest profesjonalizm, a nie wiedza ogólna. Dlatego mam nadzieję, że AMZ będzie kształcić kompetentnych związkowców. I oferować im potrzebne szkolenia, na przykład: jak rozmawiać i negocjować z przedstawicielami samorządów. Z badań antropologicznych wynika, że rodzimy się po to, by współpracować. W firmie każdy chce zrobić karierę i ludzie
konkurują ze sobą. Dlatego nie przekazują sobie informacji.

 

Ekspert radzi
Thomas Kehrbaum, odpowiedzialny za doradztwo i kształcenie młodych
członków niemieckiego związku IG Metall: Z punktu widzenia związkowców,
istotne jest dobre rozpoznanie sytuacji gospodarczej i finansowej, zdefiniowanie
aktorów na tej scenie i ich interesów. To stanowi podstawę do opracowania
strategii związku. Potrzebujemy dzisiaj innych kompetencji jako związkowcy,
które będą pomocne na co dzień: wiedzy na temat prawa i gospodarki,
umiejętności organizatorskich i aktywnego działania. To ostatnie polega przede
wszystkim na mówieniu, dyskutowaniu i przestawianiu różnych argumentów.
Musimy przekazywać nasze poglądy. Bo tylko jeżeli w coś wierzymy, działały
w określony sposób. Musimy też krytykować niesprawiedliwość. Aby to robić,
potrzebujemy wartości. Bez nich nie będziemy krytycznie patrzeć. Ważna jest
również odwaga, kiedy trzeba wstać i coś powiedzieć publicznie, negocjować z
szefem. To nie jest łatwe. Musimy mieć odwagę by poruszyć dany problem.
Odwaga pochodzi z naszej pozycji społecznej i tego, jakie mamy oparcie w
grupie. Te elementy są ze sobą powiązane. Łączy je umiejętność
komunikowania się. Dlatego takie ważne jest angażowanie się w działalność
związkową.

 


CCI20160603


W dniu 4.06.2017 r odbyły się zawody o Puchar Przewodniczącego Klubu Młodego Nauczyciela. Zwycięstwo odniósł Jarosław Borecki, który zdobył puchar. W dekoracji i wręczeniu pucharu, nagród uczestniczyli  Prezes Oddziału ZNP w Elblągu Gerhard Przybylski oraz V-ce Prezes Maciej Sikut.

Wędkarskie pozdrowienia
Andrzej Rusznicki

 1. Jarosław Borecki              7350 pkt.
 2. Krzysztof Wencel              5280
 3. Tomasz Cylkowski             5060
 4. Bogdan Miros                   4290
 5. Bolesław Bożyczko            4180
 6. Ryszard Zgirski                3840
 7. Radosław Stańczyk           3660
 8. Michał Mironiuk                3470
 9. Janusz Lewaszkiewicz        3440
 10. Michał Kramek                 3340
 11. Zofia Straszkiewicz           2910
 12. Zbigniew Mazurkiewicz      2830
 13. Ryszard Popławski            2750
 14. Andrzej Rusznicki             2680
 15. Leszek Cylkowski             2630
 16. Zdzisław Straszkiewicz      2150
 17. Piotr Krajewski                2070
 18. Bronisław Strzelec            2040 
 19. Adam Haratym                1910
 20. Kazimierz Wencel             1450
 21. Zbigniew Skorupski          1440