KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

Przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela
Izabela Jaworska
Tel. 512 788 394
izabelajaworskaznp.elblag@gmail.com


AKTUALNOŚCI

Klub Młodego Nauczyciela uczestniczylo w uroczystości zaślubin Młodej Pary


Olsztynek, 15.08.2022r.

Prezesi Oddziałów ZNP

Członkowie Klubu Młodego Nauczyciela

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Zarządu Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela  serdecznie zapraszamy do udziału w Międzyokręgowym Spotkaniu Szkoleniowym w ramach współpracy Klubów Młodego Nauczyciela z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Okręgu Podlaskiego, które odbędzie się w dniach 23-25 września 2022r. w Ośrodku Rewita Waplewo Maróz 2, 11-015 Olsztynek

Mamy nadzieję, iż Wasza obecność będzie liczna, co przełoży się na owocną pracę na w/w spotkaniu i przyczyni się do jeszcze lepszego działania KMN-ów. Jednocześnie proszę
o potwierdzenie uczestnictwa do 15.09.2022 r.

Koszt udziału w szkoleniu będzie wynosił 490 zł/osoba. Zgłoszenia i wpłaty za uczestników prosimy kierować do Zarządu Okręgu Olsztynka dodnia 16.09.2022r , nr telefonu 606 995 745 Prezes Oddziału ZNP w Olsztynku, 604 867 284 w-ce przewodnicząca W-M OKMN  
e-mail: romuald.hodyra@gmail.com

Nr konta: 75 8823 0007 2001 0000 0387 0001 (z dopiskiem ,,Szkolenie KMN”).

                                                      Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                                                      Marta Fedusio

                                                                                                          W-ce Przewodnicząca OKMN

    Warmińsko-Mazurskiego

Program  Międzyokręgowego Spotkania Szkoleniowego

Klubów Młodego Nauczyciela

Piątek (23.09.2022r.)

14:00 – 15:00 – zakwaterowanie w Ośrodku Rewita Waplewo Maróz 2, 11-015 Olsztynek

15:30-17:00    – Rozpoczęcie spotkania. Wystąpienie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kol. Sławomira Broniarza, Prezesa Okręgu Warmińsko – Mazurskiego kol. Janusza Kozińskiego oraz Prezesa Okręgu Podlaskiego kol. Andrzeja Gryguć

17:10 – 18:30 ­- wystąpienie Przewodniczącego CKMN kol. Szymona Leppera

19:00              – ognisko integracyjne

Sobota (24.09.2022r.)

7:30-8:30        – śniadanie

9:00 – 11:00      szkolenie, dotyczące możliwości uzyskania, wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych pojawiających się w codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela i wychowawcy, związanych z coraz częściej  występującymi u dzieci i młodzieży kryzysami zdrowia psychicznego w szczególności w sytuacji po pandemicznej – p. Ewa Górko – Rzecznik Praw Pacjenta

11:00-11:20     – przerwa kawowa

11:30-13:30     – szkolenie odnośnie IPET i WOPFU  

14:00-15:00     – obiad

15:30 – 18:30 – część rekreacyjna (kajaki, rowery wodne, kręgielnia, park wspinaczkowy –
w zależności od pogody)

17:00-18:00     – ekologiczne warsztaty prowadzone przez kol. Magdalenę Czaus

19:00                uroczysta kolacja

Niedziela (25.09.2022r.) 

8:00 – 9:00     – Śniadanie

9:30 – 10:30   – Podsumowanie spotkania. Wnioski.

11.00               – Wykwaterowanie.

* Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w programie Zjazdu


KONKURS MUZYCZNY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zapraszamy do udziału w konkursie:

           „Dla mojej pani dziś zaśpiewać chcę”

Organizowany przez Klub Młodego Nauczyciela w Elblągu działający przy ZNP Elbląg.

Cel konkursu: Rozwijanie  i wspieranie talentów wokalnych wśród najmłodszych.

Na zgłoszenia do udziału w konkursie czekamy do 30 września. Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać do koordynatora: Izabela Jaworska 512-788-394.

W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły 2-5 osobowe.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 października.

Szczegółowe informacje podamy telefonicznie osobom biorącym udział w konkursie.

Czekamy na zgłoszenia

Pozdrawiamy zarząd ZNP w Elblągu


W niedzielę, 11 września, Impreza z cyklu Bażantarnia 

Wystartuj w Bażantarnia JUMP&RUN POD HASŁEM

             „WYBIERAM SPORT, NIE NAŁOGI ”

  Elbląskie Stowarzyszenie „ Edukator” będzie reprezentowane przez przedstawicieli Klubu Młodego Nauczyciela ZNP –Izabelę Jaworską, Paulina Pudłowska- Różycka, Magdalena Gagat.

Takiej imprezy jeszcze w Elblągu nie było. W niedzielę,

11 września, Bażantarnia wzbogaci się o kolejny wyjątkowy szlak. Będzie to droga pełna dużych, efektownych i dmuchanych przeszkód, które w połączeniu stworzą ciekawą trasę biegu, a to gwarantuję, że każdy zaliczy nie jedno miękkie lądowanie. Baw się razem z nami i przeżyj wspaniałą przygodę


W dniach 3-4 czerwca 2022r. wzięliśmy udział w wyjazdowym szkoleniu dla Prezesów Oddziałów i członków Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZNP. 

Spotkaliśmy się m.in z Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy OIP Olsztyn, który przedstawił nam najczęstsze problemy występujące w placówkach oświatowych z perspektywy PIP oraz z prawnikiem Krzysztofem Stradomskim, który odpowiedział na nasze liczne pytania oraz przeszkolił z praw i obowiązków zakładowych organizacji związkowych i z zasad funkcjonowania ZFSS w zakładzie pracy.  Obok innych wartościowych szkoleń i spotkań, spotkaliśmy się również ze Sławomirem Broniarzem, Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego,
z którym bardzo merytorycznie mogliśmy porozmawiać m.in. o potencjalnych skutkach zmian zachodzących w systemie edukacji oraz o roli jaką powinien pełnić Związek wobec tych zmian.Plik do pobrania Seminarium

 


Rusza nabór do Akademii ZNP!

Rusza nabór do IV edycji Akademii ZNP.

Dobre oceny, z jakimi spotkały się z Waszej strony długoterminowe szkolenia, m.in. Akademia Młodego Związkowca i projekt “Suweren konsultuje-dobre prawo buduje” oraz liczne prośby o kontynuację i poszerzenie grupy adresatów szkoleń, spowodowały zmiany w dotychczasowej formule Akademii Młodego Związkowca.

W tym roku po raz pierwszy prowadzimy rekrutację do 2 różnych grup:

 
 • młodych członków związku, którzy nie przekroczyli 35 roku życia;
 • nowo wybranych prezesek i prezesów oddziałów, którzy po raz pierwszy pełnią funkcję
  w zarządzie oddziału.

W obu wypadkach rekrutacja będzie miała podobny przebieg zgodnie z następującymi zasadami:

 • do udziału zapraszamy Koleżanki i Kolegów zainteresowanych podniesieniem umiejętności zarządzania zespołem, komunikowania się, promowania Związku oraz pozyskiwania nowych członków;
 • każda z grup liczyć będzie 20 osób;
 • w każdej grupie 16 miejsc zarezerwowanych jest dla Członkiń i Członków ZNP, których rekomenduje Prezeska lub Prezes Okręgu, co oznacza, że każdy Okręg ma gwarantowane 1 miejsce w każdej grupie;
 • 4 miejsca – nabór otwarty – przeznaczone są dla Członkiń i Członków, którzy z przyczyn od nich niezależnych (np. dużej odległości do siedziby Okręgu) nie uzyskali rekomendacji, ale bardzo chcą wziąć udział w szkoleniu;
 • jeśli jakieś Okręgi nie wykorzystają przeznaczonych dla siebie miejsc wówczas liczba miejsc w naborze otwartym zostanie odpowiednio zwiększona (np. niewykorzystane 2 miejsca przez Okręgi to 2 miejsca więcej w puli otwartej);
 • w związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu w wypadku tej samej liczby punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja krok po kroku

 • Proszę zapoznajcie się z regulaminem i z kwestionariuszem dołączonymi do tego zaproszenia. Uwaga! Kwestionariusze dla grupy młodych związkowców i nowo wybranych Prezesek lub Prezesów oddziałów różnią się od siebie.
 • Kwestionariusze zawierają pytania otwarte, za odpowiedzi na nie przewidziana jest punktacja (podana w kwestionariuszu), a więc warto je przemyśleć!
 • Proszę zapoznajcie się z podanymi poniżej terminami szkoleń, ponieważ warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu jest udział w 90 procentach całego czasu zajęć.
 • Jeśli odpowiada Wam formuła i terminy szkoleń, zwróćcie się do swoich Okręgów z prośbą o rekomendację lub przesyłajcie zgłoszenia bezpośrednio do ZG ZNP na adres Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Akademia ZNP”.
 • Dokumenty można też przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy
 • Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Terminy szkoleń w roku 2020/2021

5-7.06.2020                        Warszawa, siedziba ZNP

13-17.07.2020                    Zakopane,  Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjne

2-4.10.2020                        Warszawa, siedziba ZNP

8-10.01.2021                      Warszawa, siedziba ZNP

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Akademii ZNP – edycja 2020-21

Akademia ZNP – kwestionariusz dla prezesów oddziałów ZNP

Akademia ZNP – kwestionariusz dla członków ZNP

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!


Akademia Młodego Związkowca
Celem Akademii jest przygotowanie młodych członków i członkiń ZNP do
pełnienia funkcji liderów edukacyjnych i związkowych w swoich środowiskach.
Pierwsza edycja AMZ miała miejsce w 2016 roku a druga rozpoczęła się w
2017 r.

W ramach Akademii odbywają się m.in. warsztaty i szkolenia z
komunikacji, prowadzenia negocjacji z politykami i samorządowcami,
wystąpień publicznych i wystąpień przed kamerą, współpracy z mediami,
polityki oświatowej i społecznej, prawa, historii i osiągnięć ZNP, współpracy z
rodzicami, dobrych praktyk związkowych; a także seminaria, wizyty studyjne,
spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi. To prawdziwa kuźnia związkowych
kadr!

Młodzi nauczyciele o AMZ
Barbara Chyłka: Dużo pozytywnej energii i merytorycznej dyskusji na temat
roli nauczyciela i związkowca. Chciałbym, aby AMZ była miejscem
„wyławiania” talentów – prawdziwych liderów, społeczników, którzy chcą coś
zrobić i się rozwijać. Mam wiele pomysłów, jak zachęcić młodych do
wstępowania do związku, jak promować ZNP na Facebook’u i You Tubie. I
robię to z wielkim zapałem. Pokazujmy swoje kompetencje, umiejętności, ale
także swoją osobowość i prezentujmy się od jak najlepszej strony. Pokazujmy,
że jesteśmy profesjonalistami!
Julita Depta:  Mamy nowe plany i chcemy je zrealizować. Po pierwsze
będziemy pracować na poprawą wizerunku związkowców, bo nie chcemy być postrzegani tak, jak media nas kreują. Nasza siłą będą nasze kompetencje!
Maciej Sikut:  Dziś w cenie jest profesjonalizm, a nie wiedza ogólna. Dlatego mam nadzieję, że AMZ będzie kształcić kompetentnych związkowców. I oferować im potrzebne szkolenia, na przykład: jak rozmawiać i negocjować z przedstawicielami samorządów. Z badań antropologicznych wynika, że rodzimy się po to, by współpracować. W firmie każdy chce zrobić karierę i ludzie
konkurują ze sobą. Dlatego nie przekazują sobie informacji.

 

Ekspert radzi
Thomas Kehrbaum, odpowiedzialny za doradztwo i kształcenie młodych
członków niemieckiego związku IG Metall: Z punktu widzenia związkowców,
istotne jest dobre rozpoznanie sytuacji gospodarczej i finansowej, zdefiniowanie
aktorów na tej scenie i ich interesów. To stanowi podstawę do opracowania
strategii związku. Potrzebujemy dzisiaj innych kompetencji jako związkowcy,
które będą pomocne na co dzień: wiedzy na temat prawa i gospodarki,
umiejętności organizatorskich i aktywnego działania. To ostatnie polega przede
wszystkim na mówieniu, dyskutowaniu i przestawianiu różnych argumentów.
Musimy przekazywać nasze poglądy. Bo tylko jeżeli w coś wierzymy, działały
w określony sposób. Musimy też krytykować niesprawiedliwość. Aby to robić,
potrzebujemy wartości. Bez nich nie będziemy krytycznie patrzeć. Ważna jest
również odwaga, kiedy trzeba wstać i coś powiedzieć publicznie, negocjować z
szefem. To nie jest łatwe. Musimy mieć odwagę by poruszyć dany problem.
Odwaga pochodzi z naszej pozycji społecznej i tego, jakie mamy oparcie w
grupie. Te elementy są ze sobą powiązane. Łączy je umiejętność
komunikowania się. Dlatego takie ważne jest angażowanie się w działalność
związkową.

 


CCI20160603


W dniu 4.06.2017 r odbyły się zawody o Puchar Przewodniczącego Klubu Młodego Nauczyciela. Zwycięstwo odniósł Jarosław Borecki, który zdobył puchar. W dekoracji i wręczeniu pucharu, nagród uczestniczyli  Prezes Oddziału ZNP w Elblągu Gerhard Przybylski oraz V-ce Prezes Maciej Sikut.

Wędkarskie pozdrowienia
Andrzej Rusznicki