ZNP odrzuca propozycje MEiN: Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które zostały przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas spotkania członków Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 21 września br. – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 27 września 2021 r. Konferencja odbyła się z udziałem członków Prezydium ZG ZNP (transmisja na facebookowym profilu ZNP: facebook.com/znpedupl/).

Prezydium ZG ZNP przyjęło Stanowisko ws. projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela TUTAJ.

➡

  Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny arg...

Więcej...

ZNP: We wtorek, 21.09 rozmawiamy z MEiN

Przedstawiciele ZNP wezmą udział w rozmowach z ministerstwem edukacji, które odbędą się 21 września o godz. 13.00 w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu płac nauczycieli, który może zahamować pogłębiające się zjawisko braków kadrowych w szkołach i przedszkolach.

Obecnie doświadczeni nauczyciele coraz częściej rezygnują z pracy, a nowi tuż po studiach nie są zainteresowani pracą w szkole w sytuacji, kiedy płace nauczycieli zaczynają się od kwoty 2949 zł brutto, a płaca minimalna w Polsce w 2022 roku ma wynieść 3010 zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował gotowe projekty aktów prawnych zwiększające płace w oświacie – to obywatelska inicjatywa „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”...

Więcej...

ZNP: W budżecie nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Domagamy się reakcji MEiN

Proponowana przez rząd wysokość subwencji oświatowej w 2022 r. pokazuje, że w przyszłym roku nie ma pieniędzy na wzrost wynagrodzeń nauczycieli – ostrzegł Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP zaapelował do ministra edukacji o pokazanie konkretnych rozwiązań na rzecz zwiększenia wynagrodzeń w oświacie.

Według ZNP, obietnice ministra edukacji Przemysława Czarnka dotyczące poprawy statusu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu ich wynagrodzeń nijak mają się do konkretów zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. oraz tzw. ustawie okołobudżetowej.

– Ze smutkiem musimy stwierdzić, że deklaracje pana ministra pozostają w dużej rozbieżności z tym, co czytamy w dokumentach rządowych – ocenił prezes ZNP.

W projekcie ustawy budżetowej kw...

Więcej...

Konferencja ZNP „Płace nauczycieli i braki kadrowe”. Broniarz: Nie ma pieniędzy w przyszłorocznym budżecie na podwyżki dla nauczycieli

Konferencja ZNP „Płace nauczycieli i braki kadrowe”. Broniarz: Nie ma pieniędzy w przyszłorocznym budżecie na podwyżki dla nauczycieli.

– Z projektu przyszłorocznego budżetu państwa wynika, że w subwencji oświatowej nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Z kolei niskie płace zniechęcają młodych do podjęcia pracy w szkołach, a doświadczeni nauczyciele rezygnują z pracy – mówił podczas konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza dotycząca płac nauczycieli oraz braków kadrowych.

Prezes podczas konferencji odniósł się d projektu ustawy budżetowej na rok 2022, z którego wynika m.in...

Więcej...

Nauczyciel Roku, czyli Najlepsi z Najlepszych!

Wracamy po rocznej przerwie! W tym roku Głos Nauczycielski już po raz 19. wybierze najlepszego nauczyciela w Polsce. Naszym celem jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, pasjonatów, społeczników.

Niezwykłość Konkursu polega na tym, że udaje się włączać w naszą inicjatywę wiele wybitnych osobistości, w tym także ze świata kultury i polityki. Szczycimy się, że nasz Konkurs jednoczy wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami.

Konkurs w pigułce:

>> Uczestnikiem 19. edycji Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego,...

Więcej...

Nauczyciel Roku i Nauczyciel Jutr@ – to już ostatni dzwonek na zgłoszenia (do 10 września)

Znasz nietuzinkowego nauczyciela, który zaraża pasją, jest autorytetem w swoim środowisku, a lekcje z nim to wielka przygoda? Uważnego wychowawcę, mądrego przewodnika młodych ludzi? Nie zwlekaj, zgłoś go do Konkursu Nauczyciel Roku lub towarzyszącego mu Konkursu Nauczyciel Jutr@!

W tym roku Głos Nauczycielski już po raz 19. wybierze najlepszego nauczyciela w Polsce. A po raz pierwszy – razem w Fundacją Orange – także Nauczyciela Jutr@.

Konkursy w pigułce:

>> Uczestnikiem 19. edycji Konkursu Nauczyciel Roku i/lub Nauczyciel Jutr@ może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2...

Więcej...

Akcja społeczna “Wolna szkoła” Ruszyła akcja społeczna Wolna Szkoła: czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie!

1 września zaczyna się nowy rok szkolny, w którym szkoła zmieni się nie do poznania. Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i ­organizatorki kampanii społecznej Wolna Szkoła.

Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mogą one zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie...

Więcej...

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

23 sierpnia 2021 roku Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.  

To oznacza, że możemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

Podpisy zbieramy do 31 października br. (włącznie). Zebrane wykazy z podpisami (po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia!) Okręgi ZNP powinny sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP (z dopiskiem na kopercie: Zespół Organizacji i Współpracy; Inicjatywa – podpisy) najpóźniej do 5 listopada 2021 roku.

Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczyciel...

Więcej...