Pismo ZNp do MEN w oceny pracy

20 grudnia Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do minister edukacji pismo z wnioskami i propozycjami dotyczącymi zmian w przepisach prawa w zakresie oceny pracy nauczycieli oraz czasu pracy określonego w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Związek domaga się m.in. ustanowienia gratyfikacji finansowej za ocenę wyróżniającą dla wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu zawodowego, modyfikacji kryteriów, nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez wykreślenie z katalogu zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły oraz ograniczenia biurokracji. Przykłady najczęściej nakładanych na nauczycieli nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych egzekwowanych przez dyrektorów szkół:

1)            w awansie zawodowym – zbieranie dokumentów (ś...

Więcej...

Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów i Ognisk

W dniu wczorajszym ( 18 grudnia) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Dyskusję zdominowała tematyka związana z postulatami płacowymi i ewentualnymi działaniami naszego środowiska. Jako związek zawodowy musimy poruszać się w określonych normach prawnych( ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 DLATEGO NIE MOGLIŚMY PODJĄĆ UCHWAŁY ZOBOWIĄZUJĄCEJ NASZYCH CZŁONKÓW DO PÓJŚCIA NA ZWOLNIENIA LEKARSKIE. Natomiast popieramy tą formę protestu i apelujemy do nauczycieli o to aby zadbali o swoje zdrowie. 

Chcemy aby akcja ta nasiliła się po przerwie świątecznej od 2 stycznia.

 Z zebranych ponad 230 tyś ankiet wynika że ok. 1/3 nauczycieli popiera zwolnienia lekarskie i podobna liczba nauczycieli opowiada się za strajkiem...

Więcej...

ZG ZNP o proteście

We wtorek, 18 grudnia odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego ZNP, a w przerwie posiedzenia ZG ZNP konferencja prasowa prezesa ZNP Sławomira Broniarza (około godz. 13.00, transmisja online na Facebooku).

Miejsce: siedziba ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6, I piętro.

Temat: Zarząd Główny ZNP o proteście

 

 

Natomiast prezes ZNP będzie we wtorek gościem Polsat News o godzinie 8.03.

Polecamy!

Więcej...

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Koleżanka / Kolega Prezes Okręgu ZNP

Na prośbę prezesa ZNP Sławomira Broniarza przesyłamy 2 ważne komunikaty.
Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz niezwłoczne przekazanie ich oddziałom ZNP z terenu Koleżanki / Kolegi okręgu.

Zespół Organizacji i Współpracy ZG ZNP

Informacja ZNP 21.11.2018

Szanowni Prezesi
I
Przyłapaliśmy oświatową „S”

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami!

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018, nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br...

Więcej...

Sejm za likwidacją wskaźników, uchwalił naszą poprawkę!

22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z naszej inicjatywy– wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt...

Więcej...

22.11.2018 Szkolenie z awansu zawodowego online. Webinarium ZNP

Od 1 września br. zmieniły się regulacje w zakresie awansu zawodowego! Nauczycielu, dowiedz się, co się zmieniło w Twoim przypadku! Jak realizować awans zawodowy! Część pierwszą webinarium poświęcimy nauczycielom w okresie stażu. Część druga, na którą zapraszamy wkrótce, będzie dotyczyła postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.

Kiedy: czwartek, 22 listopada 2018 r., godz. 17.30

Czas trwania: ok. 90 minut

Lokalizacja: Online

Dla kogo: Nasze szkolenie kierujemy do wszystkich nauczycieli w okresie stażu, ekspertów, dyrektorów szkół, związkowców. Udział w profesjonalnym szkoleniu jest bezpłatny!

Zarejestruj się: kliknij tutaj; aby się zarejestrować!

W dniu naszego szkolenia online prosimy o kliknięcie w ten link powyżej na parę minut przed startem...

Więcej...