PREZYDIUM

  1. Przybylski Gerhard – prezes oddziału ZNP
  2. Czaplińska Jolanta – wiceprezes oddziału ZNP
  3. Nowak Beata – wiceprezes oddziału ZNP i przewodnicząca KMN
  4. Puchalska Marzanna – wiceprezes oddziału ZNP
  5. Rogalska Małgorzata – wiceprezes oddziału ZNP   
  6. Sikut Maciej – wiceprezes oddziału ZNP
  7. Witowska Katarzyna – wiceprezes oddziału ZNP
  8. Przybylska Hanna – sekretarz oddziału
  9. Chojnowska Jadwiga – przewodnicząca SEiR
  10. Hirko Teresa – przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi