101 lat temu Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy. Elblążanie odtworzyli to wydarzenie

12:00 10 listopada 1918 r., Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy. Na dworcu w Warszawie czekali na niego najbliżsi współpracownicy oraz…

10 listopada 1918 r., Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy. Na dworcu w Warszawie czekali na niego najbliżsi współpracownicy oraz przedstawiciel Rady Regencyjnej, która w całości przekazała mu władzę. Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa rozpoczął odbudowę naszej państwowości. W 101. rocznicę wydarzenia ten historyczny moment odtworzyło elbląskie Międzyszkolne Koło Historyczne a głównego bohatera odtworzył Piotr Lichociński z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych. Zobacz film

 Józef Piłsudski po kryzysie przysięgowym, kiedy odmówił w imieniu Legionów Polskich złożenia przysięgi na wierność władcom państw centralnych Cesarzowi Niemiec i Austro-Węgier został zamknięty w twierdzy w Magdeburgu. W wyniku rewolucji w Cesarstwie Niemieckim po rozmowach z oficerami Sztabu Generalnego wojsk niemieckich w Berlinie został zwolniony i powrócił do Warszawy z zamiarem odbudowy państwa polskiego. Na dworcu w Warszawie czekali na niego najbliżsi współpracownicy oraz przedstawiciel Rady Regencyjnej, która w całości przekazała mu władzę. Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa rozpoczął odbudowę naszej państwowości. Dotyczyła ona wszystkich dziedzin życia politycznego, społecznego i gospodarczego. W latach 1918-1922 w wyniku działań wojennych, powstań i plebiscytów państwo uzyskało granice, które stały się ostoją II Rzeczypospolitej. Polska powstała jako państwo niepodległe i suwerenne dzięki wysiłkowi i woli całego Narodu Polskiego. Postać Józefa Piłsudskiego przejdzie na stałe do historii jako symbol tej narodowej woli. Ten krótki film, jako spadkobiercy tamtego pokolenia poświęcamy współczesnym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście jako mieszkańcy Elbląga w pierwszej kolejności film ten dedykujemy Wam współobywatele naszego-miasta.

Piotr Imiołczyk