Informacja ZNP przed rozmowami z MEiN (18.05, godz.13.30)

Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział w dzisiejszych rozmowach z ministerstwem edukacji nt. propozycji MEiN dot. statusu zawodu nauczyciela. Chcemy rozmawiać. 

Chcemy rzeczywistego zwiększenia:
– prestiżu zawodu nauczyciela
– pensji w oświacie!

Niestety, te propozycje, które zostały nam przekazane tydzień temu przez ministerstwo tego nie zapewniają. 
Proponowane przez MEiN zmiany dotyczą m.in:
czasu pracy (m.in. wzrost pensum o 2 godziny, 2 godziny obowiązkowych zajęć poza pensum dla niektórych nauczycieli)
systemu wynagradzania (m.in. likwidacja: średnich wynagrodzeń, dodatku uzupełniającego, świadczenia urlopowego, ograniczenie funduszu socjalnego)
awansu zawodowego  (m.in. likwidacja stopnia nauczyciela kontraktowego, egzamin)
oceny pracy nauczyciela (ocena pracy wg nowych kryteriów)
urlopu wypoczynkowego (skrócenie).

Deklaracje przedstawicieli MEiN o chęci podniesienia pensji i prestiżu nie wystarczą. Potrzebne są odpowiednie rozwiązania. Te, które przygotował resort tego nie zapewniają, bo resort chce zlikwidować kilka dodatków i średnie wynagrodzenia, ograniczyć fundusz socjalny, zwiększyć pensum i tym sposobem sfinansować wzrost płac.

Nie godzimy się także na propozycję, by początkujący nauczyciel otrzymywał 125% minimalnego wynagrodzenia za pracę. To nie podniesie prestiżu zawodu, ani nie przyciągnie młodych wykształconych ludzi do pracy w szkole.

Proponujemy, by nauczycielskie zarobki zostałyby związane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. I mamy gotowy projekt wprowadzający takie rozwiązanie – „Godne płace”. Mamy także gotową propozycję dotyczącą mechanizmu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. To nasza obywatelska inicjatywa „Pensje nauczycieli z budżetu”, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa. Ona od kilku lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie i chcemy do niej teraz powrócić.
Wczoraj Prezydium ZG ZNP krytycznie oceniło propozycje MEiN dotyczące zmian statusu zawodowego nauczyciela.
Dzisiaj to Stanowisko Prezydium ZG ZNP przedstawimy na rozmowach z ministerstwem. Mówi ono o odrzuceniu projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w dokumencie z 11 maja br. 

ZNP chce  rzeczywistego  zwiększenia:
– prestiżu zawodu nauczyciela
– pensji w oświacie,
ale propozycje ministerstwa, które zostały nam przekazane, tego nie zapewniają. Wręcz przeciwnie. 

Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli (PDF)