IX Kongres – wiadomości na żywo

10:00 Rozpoczęła się debata dotycząca rynku pracy. Do dyskusji zaproszone zostały wszystkie partie polityczne, tak by delegacie na IX Kongres OPZZ mogli zapoznać się z ich programami przed zbliżającymi się wyborami. Jednak na udział wyrazili zgodę Władysław Kosiniak Kamysz Prezes PSL, Sławomir Neumann Przewodniczący klubu parlamentarnego PO i Włodzimierz Czarzasty Przewodniczący SLD. Debatę moderuje redaktor Rafał Woś.

OBEJRZYJ:  http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/dialog-spo…

9:30 Rozpoczęła się dyskusja delegatów nad zmianami w statucie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

9:00 Przewodniczący OPZZ Jan Guz otworzył drugi dzień obrad IX Kongresu OPZZ

PIĄTEK 25.05.2018

18:00 Zakończenie obrad I dnia IX Kongresu OPZZ

17:10 Wystąpienia i dyskusja delegatów dotycząca podsumowania 4 lat działalności oraz planów na kolejną kadencję.

17:00 Odczytano list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do delegatów IX Kongresu OPZZ.

16:25 Przewodniczący branż OPZZ podsumowali działalność ostatnich czterech lat oraz przedstawili zarys programu na nową kadencję OPZZ.

16:15 Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska podziękowała wszystkim zgromadzonym za wieloletnią współpracę i życzyła dalszych sukcesów w rozwoju dialogu społecznego i ruchu związkowego OPZZ.

16:10 Jan Guz podziękował Wiesławie Taranowskiej, Dariuszowi Matuszewskiemu, Eugeniuszowi Sommerowi i Jerzemu Wiśniewskiemu za wieloletnią współpracę w Prezydium OPZZ. 

16:00 Zakład Usług Handlowych „Robico” w Warszawie, Michelin Polska S.A. w Olsztynie oraz „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach zostali wyróżnieni za wzorowy dialog społeczny w firmie.

15:55  Redaktor Bożena Wiktorowska otrzymała od OPZZ nagrodę dziennikarską za promocję związków zawodowych i dialogu społecznego. 

15:50 Urszula Michalska i Dariusz Potyrała zostali uhonorowani Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla OPZZ. Tomasz Dybek, Wanda Kołtunowicz, Marek Petrykowski, Mirosława Piasko i Tomasz podolski zostali uhonorowani Srebrną Honorową Odznaką za zasługi dla OPZZ. 

15:45 Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odczytał list od prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

15:42 Delegaci odsłuchali film z gratulacjami od Sharan Burrow Sekretarz Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

15:40 Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak pogratulował Janowi Guzowi wyboru na przewodniczącego OPZZ i życzył delegatom owocnych obrad. Jednocześnie podkreślił, że liczy na owocny dialog społeczny w kolejnych latach. Odczytał również list od przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

15:35 Wiesława Janczak, Jerzy Wiśniewski, Stanisław Młynarczyk i Sławomir Łukasiewicz otrzymali odznaczenia od PIP za zasługi dla ochrony pracy

15:30 Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy omówił dotychczasową współpracę z OPZZ  oraz przyszłe plany wspólnej działalności.

15:20 Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias pogratulowała Janowi Guzowi wyboru na przewodniczącego OPZZ i życzyła delegatom owocnych obrad. Jednocześnie podkreśliła, że liczy na owocny dialog społeczny w kolejnych latach.

14:50 Luca Vincentini sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pogratulował Janowi Guzowi wyboru na przewodniczącego OPZZ i przedstawił plan wspólnego, europejskiego działania na najbliższy czas oraz lata. Zgodził się z delegatami Kongresu, że konieczne jest wyrównywanie zarobków w Europie, a hasło „Europa potrzebuje wyższych płac” dotyczy nas wszystkich.

14:30 Przedstawiciel Senatu odczytał list od Marszałka RP Stanisława Karczewskiego

14:15 Przewodniczący Jan Guz zaapelował do Rządu: POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!

14:10 Przewodniczący Jan Guz do zgromadzonych: „Rząd zapewnia, że gospodarka rozwija się, że w budżecie są ponadplanowe dochody, choć wszyscy widzimy, że jest inaczej, bo mimo dobrej koniunktury rośnie zadłużenie państwa, a rząd nie może znaleźć pieniędzy na pomoc osobom niepełnosprawnym. Dobra koniunktura nie będzie trwała wiecznie. Już dzisiaj widać symptomy wyhamowania. W Polsce wzrasta liczba bankructw co zagraża oszczędnościom Polaków.”

14:05 Przewodniczący Jan Guz podziękował delegatom IX Kongresu OPZZ

14:00 Czarnowski Jarosław został nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OPZZ na Kadencję 2018-2022

13:50 Jan Guz wybrany został nowym Przewodniczącym OPZZ na Kadencję 2018-2022

13:40 Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do delegatów IX Kongresu OPZZ

13:30 Przewodniczący Jan Guz rozpoczął, drugą część obrad IX Kongresu OPZZ

12:30-13:30 Przerwa w obradach IX Kongresu OPZZ

12:00 Odbyło się tajne głosowanie delegatów. Wyniki wyborów na przewodniczącego OPZZ i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poznamy po przerwie.

11:50 Jan Guz i Jarosław Czarnowski przedstawili swoje kandydatury i plan pracy w przyszłej kadencji OPZZ.

11:45 Delegaci zgłosili Jana Guza jako jedynego kandydata na funkcję przewodniczącego OPZZ oraz Jarosława Czarnowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ na na kadencję 2018-2022.

11:30 Delegaci przyjęli porządek obrad i regulamin wyborów na Przewodniczącego OPZZ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11:00 Delegaci wybrali Prezydium Kongresu i Komisji Kongresu. 

W skład Prezydium weszli: Ryszard Zbrzyzny, Mirosław Grzybek, Grzegorz Gruchlik, Tomasz Dybek, Zbigniew Janowski, Leszek Miętek, Beata Wójcik

10:30 Przewodniczący OPZZ Jan Guz otworzył obrady części roboczej IX Kongresu OPZZ: „Minęła kolejna, VIII kadencja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Niniejszym przekazuję Wam sprawozdanie z działalności OPZZ za lata 2014-2018. Za nami 34 lata odkąd grupa związkowców, chcących poprawiać sytuację pracowników, powołała do życia nasze Porozumienie. Od lat jesteśmy reprezentatywnym partnerem społecznym, a kolejne rządy muszą liczyć się z naszym zdaniem – powiedział Jan Guz.”

CZWARTEK 24.05.2018

TRANSMISJA NA ŻYWO: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/ogladaj-na…