Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów i Ognisk

W dniu wczorajszym ( 18 grudnia) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Dyskusję zdominowała tematyka związana z postulatami płacowymi i ewentualnymi działaniami naszego środowiska. Jako związek zawodowy musimy poruszać się w określonych normach prawnych( ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 DLATEGO NIE MOGLIŚMY PODJĄĆ UCHWAŁY ZOBOWIĄZUJĄCEJ NASZYCH CZŁONKÓW DO PÓJŚCIA NA ZWOLNIENIA LEKARSKIE. Natomiast popieramy tą formę protestu i apelujemy do nauczycieli o to aby zadbali o swoje zdrowie. 

Chcemy aby akcja ta nasiliła się po przerwie świątecznej od 2 stycznia.

 Z zebranych ponad 230 tyś ankiet wynika że ok. 1/3 nauczycieli popiera zwolnienia lekarskie i podobna liczba nauczycieli opowiada się za strajkiem. Dużo będzie zależało od efektów rozmów płacowych.

Kol. Broniarz jako przewodniczący zespołu ds usług publicznych Rady Dialogu Społecznego zwołał na dzień 10 stycznia spotkanie zespołu który ma zając się problemem płac w oświacie. Na spotkanie ZNP wysłał zaproszenie do premiera Morawieckiego i minister Zalewskiej. Niewątpliwie nasilenie akcji zwolnień w tym czasie, byłoby mocnym argumentem w tych rozmowach. W sytuacji gdy rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, nie wykluczamy podjęcia działań prawnych zmierzających do zorganizowania strajku.

      Zwracam uwagę, że według danych GUS średnie wynagrodzenie w Polsce zbliża się do 5000 zł. Nauczyciel dyplomowany ma stałe dwa elementy wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze 3317 zł i dodatek stażowy max. 663 zł. Różnica między średnią krajową a wynagrodzeniem nauczyciela dyplomowanego wynosi ok. 1000zł. Natomiast nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie otrzymuje wynagrodzenie ok 1700 zł netto. Może warto o tym rozmawiać w naszym środowisku.

       W związku z zbliżającymi się świętami, w imieniu Sekretariatu Zarządu Okręgu życzę spokojnych świąt w rodzinnym gronie i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Wam i wszystkim Koleżankom i Kolegom.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz Koziński