NASZ SUKCES: Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

W środę , 14 listopada odbędą się z inicjatywy ZNP – po naszym liście do MEN
 z 8 listopada br. – rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską. Spotkanie odbędzie  się o godz. 13.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Rozmowy dotyczyć będą nowego niekorzystnego systemu oceny pracy nauczycieli oraz postulatów płacowych.
Związek reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP Joanna Wąsala i Adam Młynarski.
–  Domagamy się powrotu do starych zasad oceniania pracy oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ustalania regulaminów
określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli
.

Przyjęcie tej poprawki przez Sejm oznacza znaczący krok w odbiurokratyzowaniu procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Podczas dzisiejszego spotkania, ZNP zgłosił również postulat dokonania głębszych zmian w obowiązującym od 1 września 2018 r. systemie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.