Nauczyciel Roku, czyli Najlepsi z Najlepszych!

Wracamy po rocznej przerwie! W tym roku Głos Nauczycielski już po raz 19. wybierze najlepszego nauczyciela w Polsce. Naszym celem jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, pasjonatów, społeczników.

Niezwykłość Konkursu polega na tym, że udaje się włączać w naszą inicjatywę wiele wybitnych osobistości, w tym także ze świata kultury i polityki. Szczycimy się, że nasz Konkurs jednoczy wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami.

Konkurs w pigułce:

>> Uczestnikiem 19. edycji Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2021 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty. Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego). Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem “Nauczyciel Roku 2021”.

Rokrocznie Jury, pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego –  zgodnie z regulaminem – wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku dwie osoby – wyróżnienia, a pozostała dziesiątka – zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku.

>> REGULAMIN KONKURSU – TUTAJ (plik do pobrania)

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z pozostałymi załącznikami – TUTAJ  (plik do pobrania)

Kontakt – nauczycielroku@glos.pl

Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019, zaprasza do udziału w Konkursie:

– Kiedy dowiedziałam się, że znalazłam się wśród 13 Nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku byłam przeszczęśliwa, bo nie wierzyłam, że jako pedagogowi  specjalnemu uda mi się dostać do tego grona. A potem ta wspaniała uroczystość w najpiękniejszej sali Zamku Królewskiego w Warszawie: atmosfera i perfekcyjnie przygotowana gala, ludzie, których tam poznałam, telewizje, wspólne zdjęcia, to było ogromne przeżycie.

Każdemu, kto się zastanawia, czy wziąć udział w Konkursie powiedziałabym żeby próbował. To szansa na usystematyzowanie swojej pracy, zweryfikowanie, co się nam już udało, określenie, w którą stronę chcemy iść, docenienie tego, co się do tej pory zrobiło. Warto pokazać innym działania swojej szkoły, pracę koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego oraz uczniów. A poza tym zawsze warto przeżyć coś nowego!

 Konkurs Nauczyciel Jutr@

W tym roku Nauczycielowi Roku towarzyszy Konkurs Nauczyciel Jutr@ organizowany wspólnie z Fundacją Orange. Inspiracją dla nowego Konkursu była edukacja zdalna. Jury Konkursu Nauczyciel Jutr@ wybierze laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:
– otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym;
– dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych;
– wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic.