Ocena pracy: oświatowa „S” nie wie, co mówi

Z przykrością stwierdzamy, że oświatowa „Solidarność”, która w ostatnich dwóch latach nie protestowała przeciwko zmianom Anny Zalewskiej, nie uczestniczyła w pracach legislacyjnych, a na Zespole ds. statusu zawodowego entuzjastycznie podchodziła do propozycji Anny Zalewskiej, teraz dezinformuje nasze środowisko i działa na jego niekorzyść.

Chodzi o błędny komunikat oświatowej „Solidarności” (z dn. 22.08.2018) dotyczący oceny pracy nauczycieli! Informacje te mają jeden cel: uspokoić nastroje środowiska oświatowego.

Projekt MEN, który powstał z inspiracji oświatowej „S”, w niczym nie zmienia absurdalności nowego systemu oceniania. Wynika z niego, że:

 
  • aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę trzeba będzie wystąpić o ocenę po trzech latach!
  • do czerwca 2020 roku wszyscy nauczyciele dyplomowani muszą zostać ocenieni, a nauczyciele mianowani do roku 2021.

Przypominamy, że to Anna Zalewska uzależniła awans i wysokość pensji od nowej oceny pracy!