Petycja do Sejmu w sprawie Karty Nauczyciela

W ostatni poniedziałek 22 maja 2023 r. została złożona petycja do Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbiety Witek w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Załączniki poniżej: