Pikieta 1 września : „Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”

Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje pikietę protestacyjną w piątek, 1 września 2023 roku tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki edukacyjnych organizacji pozarządowych oraz rodziców, bo edukacja to nasza wspólna sprawa!

Każdy może mieć inny powód, by protestować! My 1 września idziemy na pikietę, ponieważ:

·         mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela

·         państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa niż płaca minimalna

·         kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca

·         pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych

·         brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra

·         mamy dość złych reform i ich skutków

·         zależy nam na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat

·         chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów;

·         chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

·         chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans

·         „rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów”(„25 lekcji o edukacji i demokracji”).

Zachęcamy do obejrzenia: