Prezes ZNP: Dobrego i bezpiecznego nowego roku szkolnego oraz jak najwięcej lekcji w formie stacjonarnej!

Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Pragnę Was również zachęcić do społecznej aktywności i udziału w obywatelskich akcjach na rzecz dobrej edukacji i wysokiego statusu zawodowego nauczycieli – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do nauczycieli i pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Jak zauważył prezes Związku, nowy rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się w poczuciu niepewności i niewiedzy, co przyniesie przyszłość i jak będzie wyglądała czwarta fala pandemii koronawirusa. “Mam jednak nadzieję, że mimo tych trudności, jak najwięcej zajęć będzie mogło odbyć się w formie stacjonarnej” – stwierdził prezes ZNP.

“Życzę Wam dużo zdrowia i bezpiecznych warunków pracy. Pragnę Was również zachęcić do społecznej aktywności i udziału w obywatelskich akcjach na rzecz dobrej edukacji i wysokiego statusu zawodowego nauczycieli”.

Sławomir Broniarz zapewnił, że ZNP będzie konsekwentnie upominał się o prawa pracownicze i godność nauczycieli. Przypomniał, że pod koniec sierpnia Związek rozpoczął zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” zapewniającą nauczycielom stały wzrost wynagrodzeń nauczycieli i powiązanie ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

https://www.facebook.com/hashtag/godnep%C5%82ace

#WolnaSzkoła

#GodnePłace

#PrestiżNauczycieli

#ObywatelskiProjekt

#ZNP #ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność