Prezes ZNP: Jesteśmy solidarni z nauczycielkami i nauczycielami oraz uczennicami i uczniami w Ukrainie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w obliczu ostatnich wydarzeń zwracam się do Was z apelem o wyrażenie solidarności i wsparcia z nauczycielkami i nauczycielami oraz uczennicami i uczniami w Ukrainie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilkudziesięciu lat współpracuje z Ukraińskim Związkiem Pracowników Oświaty i Nauki. Przez te lata zorganizowaliśmy setki spotkań, seminariów i wyjazdów studyjnych. Z tych kontaktów zrodziły się przyjaźnie i serdeczne więzi, które zaowocowały także stosunkami na szczeblu lokalnym – współpracą konkretnych województw z ukraińskimi regionami.

Zwracam się do Wszystkich Koleżanek i Kolegów,

którzy pielęgnują współpracę na szczeblu regionalnym, o nawiązanie kontaktów z przyjaciółmi w Ukrainie oraz wyrażenie im naszego wsparcia i gotowości do niesienia pomocy, a także o zapytanie, czy i jakiej pomocy potrzebują już dziś.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Członkinie i Członkowie ZNP,

w naszych szkołach uczy się wiele tysięcy ukraińskich dziewcząt i chłopców, do polskich przedszkoli uczęszczają ukraińskie dzieci, proszę Was o otoczenie ich w najbliższym czasie szczególną opieką. Zapewne każde z nich ma w Ukrainie bliskich, dziadków, wujostwo, kuzynostwo lub przyjaciół. Ale słowa „wojna”, „zagrożenie” padły dzisiaj także w dziesiątkach polskich domów. Ta sytuacja jest również silnym emocjonalnym doświadczeniem dla polskich uczennic i uczniów, którzy mogą nie wiedzieć, jak poradzić sobie z własnymi lękami lub okazać współczucie ukraińskim koleżankom i kolegom z klasy.

Jestem przekonany o Waszej wrażliwości i empatii, ale zdaję sobie sprawę, że sytuacja ta jest też pewnym wyzwaniem pedagogicznym, które wymaga specjalistycznej wiedzy. Jestem pewny, że wiele i wielu z Was będzie chciało zorganizować w najbliższym czasie pogadanki na godzinie wychowawczej, może szkolne apele czy inne wydarzenia – proszę skonsultujcie swoje plany z psychologami szkolnymi, a przede wszystkim z rodzicami uczennic i uczniów z Ukrainy.

Na naszej stronie jest dostępny plakat, który możecie pobrać i umieścić w oknie swojej klasy; zwróciliśmy się do psychologów o przygotowanie wskazówek i scenariuszy do rozmów z uczennicami i uczniami, które zamieścimy w poniedziałek na naszej stronie. Prosimy Was o nadsyłanie pomysłów i zdjęć dokumentujących Wasze działania.

Budujmy wspólnie portal „Solidarni z Ukrainą!”.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

przesyłamy także link do listu, który kilka dni temu skierowaliśmy do Przyjaciół w Ukrainie, możecie wykorzystać ten tekst, a także zapoznać się z listem adresowanym do ukraińskich nauczycieli od Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki.

Dzisiaj rano rozmawiałem z przewodniczącym ukraińskiego związku, naszym przyjacielem Grigoryiem Truchanovem, który z okien swojej siedziby obserwował dymy wybuchów w okolicach lotniska. Bardzo smutna rozmowa.

Niech żyje wolna Ukraina!

Solidarni z Ukrainą!

Polskie nauczycielki i nauczyciele sercem z Ukrainą!

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP