Rozmawiamy o dyscyplinarkach w MEN

26 lutego odbędzie się w MEN kolejna tura rozmów o podstępowaniach dyscyplinarnych wobec nauczycieli. To będzie drugie posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty poświęcone tzw. dyscyplinarkom. Chcemy zmienić obecnie obowiązujące restrykcyjne przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli!

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu w tym roku, 29 stycznia br. przedstawiciele Związku zaproponowali, aby w pilnym trybie znowelizować zapisy obowiązujące od 1 września 2019 roku. Dlatego wcześniej przekazaliśmy do klubów parlamentarnych prośbę o szybką zmianą przepisów dotyczących prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Naszą inicjatywę podjął Klub Parlamentarny Lewica, który złożył do Marszałek Sejmu poselski projekt w tej sprawie.