Samorządy mogą podnieść pensje zasadnicze już w czerwcu

Jak samorządy mogą teraz pomóc nauczycielom w trudnej sytuacji finansowej? Propozycja ZNP

ZNP przygotował wzór uchwały Rady Gminy / Rady Powiatu / Sejmiku Województwa podwyższający wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 czerwca br. o 9,6%. To propozycja dla samorządów, pomagająca rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku.

Związek opracował wzór uchwały, z której może skorzystać każda Rada Gminy, Rada Powiatu, każdy Sejmik Województwa (wzory są dostępne tutaj:

 

Rada Gminy,

Rada Powiatu,

Sejmik Województwa).

To uchwała w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie, w szkołach prowadzonych przez powiat lub przez województwo.

Zgodnie z nią od 1 czerwca br. „podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) – dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego i na wszystkich poziomach wykształcenia o 9,6 %”.

– Apelujemy do samorządowców, by przyspieszyli obiecane przez rząd podwyżki i wyższe pensje wypłacili nauczycielom już w czerwcu. Samorządy mają prawną możliwość podniesienia pensji zasadniczych. Teraz to pomogłoby rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

 

Informacja dla Oddziałów ZNP: Wzór uchwały można pobrać i przekazać Radzie Gminy, Powiatu lub Sejmikowi Województwa (lub konkretnym radnym) z prośbą o rozpatrzenie takiej możliwości na najbliższym posiedzeniu rady lub sejmiku.