Sejm: Posłowie PiS odrzucili poprawkę o wzroście płac od stycznia

27 października w Sejmie odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel ZNP przedstawił opinię związku do projektu budżetu w zakresie oświaty, a także złożył poprawkę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. Poprawka ZNP została przejęta przez poseł Krystynę Szumilas z Platformy Obywatelskiej.

Niestety, połączone komisje głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzuciły propozycję wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r., jednocześnie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na oświatę i wychowanie na następny rok.

Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował projekt budżetu państwa na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że wzrost wydatków budżetu państwa, jaki został zaplanowany na rok 2022, nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadań oświatowych państwa. Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w roku 2022.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego założone w budżecie państwa wydatki na oświatę w kontekście zakładanego wzrostu subwencji oświatowej nie zabezpieczają w sposób prawidłowy środków na wynagrodzenia i ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – z uwzględnieniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieobjętych subwencją oświatową. Zadanie to nie jest wyszczególniane w ramach katalogu zadań finansowanych z subwencji oświatowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.,  co powinno wiązać się ze wzrostem kwoty bazowy i zwiększeniem środków dla samorządów w postaci subwencji oświatowej.

Docelowo domagamy się zmiany systemu wynagradzania opartego nie na kwocie bazowej, a na powiązaniu wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

POLECAMY relację w Głosie Nauczycielskim TUTAJ.