Senat przyjął nasze poprawki dot. podwyżek od stycznia

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął nasze poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej. Teraz zaapelujemy do posłów wszystkich opcji o ich nieodrzucanie. Proponujemy m.in. aby tegoroczne podwyżki płac były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Wszystkie poprawki zgłoszone przez ZNP do tzw. ustawy okołobudżetowej zostały przez Senat przyjęte większością głosów, w tym poprawka dotycząca podwyżki płac w oświacie – od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. – 52 senatorów opowiedziało się za tym, by wyrównać wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 roku.

– Czyli gdyby rząd wprowadził podwyżkę o 6 proc. od września, to nastąpiłoby to z wyrównaniem od początku roku – wyjaśnia Głosowi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Pozostałe poprawki ZNP przyjęte przez Senat dotyczą wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród i fundusz świadczeń socjalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rządowy projekt ustawy „okołobudżetowej” przyjęty przez Sejm 23 stycznia br., obniżył środki dotyczące finansowania z budżetu państwa świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej.

ZNP oraz OPZZ na posiedzeniu senackiej komisji finansów i budżetu negatywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz zaproponowały stosowne poprawki.

Ustawa wróci teraz do Sejmu i to posłowie zdecydują o ostatecznym kształcie budżetu na oświatę. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 12 i 13 lutego 2020 r. Jutro zaapelujemy do posłów o ich nieodrzucanie.