Terminy przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na kadencję 2019-2024

Uchwałą nr 22/2018 Prezydium ZG ZNP z dnia 27 sierpnia 2018 r. ustalono następujące terminy przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Nauczycielstwa Polskiego na kadencję 2019-2024:

  1. zebrania ognisk – do 31 marca 2019 r.;
  2. konferencje (zebrania) oddziałowych sekcji związkowych – do 31 marca 2019 r.;
  3. oddziałowe konferencje delegatów (zebrania członków) – do 31 maja 2019 r.;
  4. konferencje delegatów i zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków organizacji zakładowych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – do 30 czerwca 2019 r.;
  5. okręgowe konferencje delegatów sekcji związkowych – do 30 czerwca 2019 r.;
  6. okręgowe konferencje delegatów – do 16 września 2019 r.;
  7. krajowe konferencje sekcji związkowych – do 16 września 2019 r.;
  8. Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – do 12 października 2019 r.;
  9. posiedzenie Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela – do 12 października 2019 r.;
  10. Krajowy Zjazd Delegatów – 21-23 listopada 2019 r.