Wróblewski sztab wyborczy

Wróblewski sztab wyborczy przy Związku Nauczycielstwie Polskiej

 Poparcie dla prezydenta Wróblewskiego bardzo wysokie. Witold Wróblewski zdecydowanie   prowadzi. Nie będzie drugiej tury?
 Druga tura jednak będzie(aktualizacja z godz. 5.00)

Stan z 52 Komisji:
Witold Wróblewski zdobył 18243 głosów, Jerzy Wilk 10895, Michał Missan – 7199, Stefan Rembelski – 1154.

Aktualizacja:

Z 60 na 62 Komisje nieoficjalne wyniki rozkładają się następująco:
Witold Wróblewski – 49,01 proc. głosów, Jerzy Wilk – 28,91 proc., Michał Missan –19,29, Stefan Rembelski –3,11 proc