Wynagrodzenie nauczycieli poniżej pensji minima

– Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Nie ma w nim podwyżek dla nauczycieli – poinformował dziś (25 września 2019 roku ) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Rząd zapowiedział, że w przyszłym roku pensja minimalna wyniesie 2 600 zł. Tymczasem dzisiaj płaca minimalna nauczycieli zaczyna się od 2 450 zł brutto.

– Zatem pytamy: Panie premierze, jak tu pracować w szkole, w przedszkolu? Panie premierze, jak tu pracować w szkole i uczyć informatyki, matematyki czy języków obcych za 2 450 zł? – mówił szef ZNP. – Kto ma budować państwo, państwo jak słyszymy dobrobytu i tworzyć klasę średnią, jeśli płace nauczycieli są niższe od pensji minimalnej?!

To, że polscy nauczyciele są słabo wynagradzani, stało się już faktem przytaczanym przez międzynarodowe instytucje. Polscy nauczyciele należą do najgorzej opłacanych w Europie i zarabiają zaledwie połowę tego, co otrzymują nauczyciele w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszej edycji raportu “Education at a Glance 2019” przygotowanego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Raport potwierdził to, o czym alarmujemy od dawna – zarobki w tej grupie zawodowej są skandaliczne małe.

Jak powiedział wczoraj Tibor NAVRACSICS, unijny komisarz ds. edukacji na łamach „Głosu Nauczycielskiego”: Konieczna jest podwyżka płac nauczycieli, które generalnie pozostają niskie, a także zwiększenie prestiżu zawodu nauczyciela.
26 września unijny komisarz zaprezentuje raport o edukacji – „Monitor Kształcenia i Szkolenia”. To sztandarowa publikacja UE, opisująca stan edukacji w państwach członkowskich, która w tym roku poświęcona jest zawodowi nauczyciela.

– Panie premierze, przed Dniem Edukacji Narodowej, który będzie niebawem, prosimy o odpowiedź na pytania:
1. Co z zarobkami nauczycieli w 2020 roku? Czy będą niższe od pensji minimalnej?
W projekcie przyszłorocznego budżetu, nie ma złotówki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

  1. Panie premierze, co ze zmianami emerytalnymi nauczycieli, o których mówi Pana rząd?Czy powrót do wcześniejszych emerytur będzie powiązany ze wzrostem pensum? Na takie rozwiązanie się nie godzimy.
    ZNP o prawo nauczycieli do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Walka o przywrócenie prawa do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę jest zapisana w programie ZNP. Nie akceptujemy 2023 r. jako daty granicznej obowiązywania prawa do wcześniejszej emerytury, bo to oznaczałoby kolejny podział naszego środowiska, podział na tych, którym stworzymy możliwości skorzystania z tej propozycji i tych, którzy nie będą mogli z tego prawa skorzystać.
    Nie akceptujemy też takiego stawiania sprawy, że nauczyciele dostaną coś w zamian za coś. To byłby handel. Nie zaakceptujemy takiej ewentualnej decyzji, że nauczyciele otrzymają prawo do wcześniejszego przechodzenia na emerytury pod warunkiem, że ci którzy w zawodzie zostaną będą więcej pracowali.

W trybie pilnym, prosimy premiera o odpowiedź na pytania dotyczące wzrostu wynagrodzeń i emerytur nauczycieli.

Natomiast od ministra edukacji domagamy się zwołania posiedzenia Zespołu do spraw wynagrodzeń nauczycieli, które powinno być poświęcone wskazaniu źródeł finansowania podwyżki wynagrodzenia w 2020 r. – zgodnie z zasadami prawa finansowego i budżetowego.  Takie pismo właśnie dzisiaj skierowaliśmy do szefa MEN.