Wystąpienia po spotkaniu trzech związków zawodowych : ZNP, Forum Związków Zawodowych Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

– Chcemy współpracować. Wymaga tego sytuacja w oświacie i przyszłość naszego środowiska oświatowego – mówił prezes ZNP.

https://www.facebook.com/watch/?v=782353012809908