Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznał Złotą Odznakę elbląskim związkowcom.

W siedzibie ZNP w Elblągu prezes oddziału Gerhard Przybylski  dnia 
                    5-6 czerwca 2021r. uhonorował  odznaczenia.                 

                                                    Uchwałą Zarządu
                                   Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
                                  z dnia 23.06.2020r. odznaczeni zostali:

1.Elżbieta Biczak- wiceprezes oddziału Rychliki
2.Jolanta Czaplińska- wiceprezes oddziału Braniewo
3.Hanna Przybylska- sekretarz oddziału
4. Małgorzata Rogalska- czł. ogniska
5.Marzanna Puchalska – wiceprezes  oddziału Gronowo Elbląskie
6. Maciej Sikut- wiceprezes oddziału Elbląg

1.Anna Dulczewska  -czł. ogniska
2.Anna Kotońksa       -czł. ogniska
3.Mariola Kowalska -czł. ogniska
4.Jolanta Murgrabia -czł. ogniska
5.Mirella Stróżowska- czł. ogniska

Członkowie ZNP odchodzący na emeryturę zostali wyróżnieni za wkład i zaangażowanie

  1. Łucja Adamkowska -wieloletnia przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjne ZNP
  2. Ewa Maruszak- wieloletnia prezes ogniska
  3. Grażyna Prokurat – wieloletni czł. Zarządu oraz prezes ogniska
  4. Danuta Posadzka – czł.