Zawieszamy zbieranie podpisów pod projektem “Godne płace”

W związku z epidemią koronawirusa zawieszamy od 6 kwietnia 2020 r. działania i czynności na rzecz wniesienia obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 zawieszamy wszelkie działania i czynności związane z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

Osoby będące członkami Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i pełnomocnicy są zobowiązani do protokolarnego zniszczenia zebranych podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela.