ZNP negatywnie opiniuje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela!

Konferencja ZNP była transmitowana na facebookowym profilu ZNP.

Zachęcamy do obejrzenia!

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=411298967260402

Minister Czarnek przywraca godzinę karcianą. Przypominamy, że godziny karciane zostały zlikwidowane przez rząd PiS w 2016 r. Wtedy politycy PiS mówili, że są one niekonstytucyjne. Teraz minister Czarnek powraca do tego pomysłu – mówił prezes ZNP. – To próba zakulisowego zwiększenia obowiązkowego pensum zajęć nauczycieli, bez zagwarantowania prawa do adekwatnego wynagrodzenia z tego tytułu.

MEiN ma kolejny pomysł na zmiany w statusie zawodowym: wracają godziny karciane – tym razem jako „czarnkowe”, a młodzi nauczyciele będą pracować bez stopnia awansu, na kontrakcie. Takie są m.in. zmiany zaproponowane przez ministra edukacji Przemysława Czarnka w nowelizacji Karty Nauczyciela.

Propozycje ministra Przemysława Czarnka to:

  1. Brak strategii tworzenia spójnego statusu zawodowego nauczycieli
  2. Awans zawodowy niespełniający wymogu zmiany projakościowej
  3. Prowizoryczne zatrudnianie nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego
  4. Wieloletnia niemożność zmiany wynagrodzenia nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego
  5. Spadek realnej wartości wynagrodzenia nauczycieli
  6. Powrót do tzw. godzin karcianych w wymiarze jednej godziny.

– Zaproponowane rozwiązania nie stanowią ani zmiany projakościowej, jeżeli chodzi o wymogi kwalifikacyjne nauczycieli, ani zmiany stabilizującej zasady zatrudnienia nauczycieli – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP na konferencji prasowej ZNP 17 maja 2022 r. – Nie stanowią rozwiązania, które przyciągałoby do zawodu nauczyciela najlepszych absolwentów kierunków pedagogicznych, ani w ogóle zachęcało młodych ludzi do wyboru zawodu nauczyciela.

httpZwiązek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

OPINIA ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt z 29.04.2022 r.), podtrzymując tym samym nasze stanowisko prezentowane podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.
 
Do pobrania:
https://znp.edu.pl/znp-negatywnie-opiniuje-projekt-nowelizacji-karty-nauczyciela/