ZNP: We wtorek, 21.09 rozmawiamy z MEiN

Przedstawiciele ZNP wezmą udział w rozmowach z ministerstwem edukacji, które odbędą się 21 września o godz. 13.00 w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu płac nauczycieli, który może zahamować pogłębiające się zjawisko braków kadrowych w szkołach i przedszkolach.

Obecnie doświadczeni nauczyciele coraz częściej rezygnują z pracy, a nowi tuż po studiach nie są zainteresowani pracą w szkole w sytuacji, kiedy płace nauczycieli zaczynają się od kwoty 2949 zł brutto, a płaca minimalna w Polsce w 2022 roku ma wynieść 3010 zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował gotowe projekty aktów prawnych zwiększające płace w oświacie – to obywatelska inicjatywa „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Przed negatywnymi konsekwencjami niskich zarobków nauczycieli ostrzegają polskie i międzynarodowe instytucje.

 • OECD

O niskich zarobkach polskich nauczycieli czytamy w najnowszym raporcie OECD „Education at a Glance 2021”. Z raportu wynika, że polski nauczyciel zarabia mniej więcej połowę tego, ile płacą pedagogom inne kraje europejskie i OECD. Niezależni eksperci ostrzegają, że niskie zarobki są głównym powodem braku nauczycieli i odejść z zawodu.

 • NIK

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega to zjawisko i opisuje je w ostatnim raporcie. Jak podkreśla NIK, niemal połowa dyrektorów szkół, którzy wzięli udział w badaniu, deklarowała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników i w roku szkolnym 2018/2019 i 2020/2021. Najtrudniej było pozyskać nauczycieli fizyki (33%), matematyki (32%), chemii (24%), języka angielskiego (20%) i informatyki (18%).

 • RPO

Sytuacja jest na tyle poważna, że Rzecznik Praw Obywatelskich pisze już o zagrożeniu prawa do nauki. „Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki (art. 70 Konstytucji). Powody rezygnacji z zawodu to m.in niskie pensje, duże obciążenie psychiczne, wypalenie zawodowe” – ostrzega prof. Marcin Wiącek, RPO.

Na ministerstwie edukacji spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli i zahamowaniem negatywnych konsekwencji braków kadrowych, które wpływają na obniżenie jakości kształcenia.

Od ministerstwa edukacji oczekujemy konkretnych propozycji zwiększających wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na sfinansowanie podwyżek w przyszłorocznym budżecie państwa.


Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dn. 20 września 2021 r. ws. udziału przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Z informacji medialnych wynika, że Ministerstwo Edukacji i Nauki zmieniło swoje stanowisko w sprawie nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli. Resort edukacji zaproponował powiązanie wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, a nie jak wcześniej z minimalnym wynagrodzeniem. Fakt ten upoważnia Prezydium ZG ZNP do zmiany stanowiska z dnia 21 czerwca 2021 r., w którym uzależnialiśmy udział związku w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli od powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią w gospodarce narodowej.

W związku z powyższym, 21 września 2021 r. przedstawiciele ZNP wezmą udział w rozmowach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. ZNP chce poznać faktyczne założenia nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Rozmowy z MEiN 21 września – komentarz

O propozycjach, jakie przedstawił wczoraj (21.09.2021) minister Przemysław Czarnek mówi wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który uczestniczył w rozmowach z MEiN wraz z Urszulą Woźniak i Adamem Młynarskim

Propozycje MEiN w skrócie:

 • podniesienie pensum i proporcjonalny do większej liczby godzin wzrost wynagrodzeń,
 • likwidacja dodatku uzupełniającego,
 • zastąpienie średnich wynagrodzeń przeciętnym wynagrodzeniem opartym o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej przez Sejm,
 • nowy awans i nowa ocena pracy,
 • nowy urlop (50 dni),
 • praca w niepełnym wymiarze po podniesieniu pensum (bo nie dla wszystkich będą godziny na cały etat),
 • likwidacja tzw. dodatku na start,
 • zmniejszenie środków na dodatek wiejski (300 zł na zatrudnionego),
 • mniejszy odpis na fundusz socjalny,
 • wprowadzenie obowiązkowych 8 godzin poza pensum – powrót do godzin „karcianych”.