ZARZĄD ODDZIAŁU

1 Gerhard Przybylski
2 Elzbieta Biczak
3 Grażyna Rybicka
4 Marzanna Puchalska
5 Jadwiga Chojnowska
6 Danuta Szwarc
7 Teresa Grzesz-Hirko
8 Hanna Przybylska
9 Jarosław Korzeniewski
10 Jolanta Kras
11 Piotr Lichociński
12 Leszek Kapczyński
13 Maciej Meisner
14 Justyna Poździech
15 Grażyna Prokurat
16 Andrzej Derenda
17 Joanna Rościszewska-Kusowska
18 Sęk Anna
19 Elżbieta Bammes
20 Danuta Czerska-Biały
21 Dorota Dobies
22 Wanda Tomaszewska
23 Grażyna Kacprzak
24 Małgorzata Wiśniewska
25 Grzegorz Witt