ZARZĄD ODDZIAŁU

1 Gerhard Przybylski
2 Maciej Sikut
3 Elzbieta Biczak
4 Grażyna Rybicka
5 Marzanna Puchalska
6 Jadwiga Chojnowska
7 Danuta Szwarc
8 Teresa Grzesz-Hirko
9 Hanna Przybylska
10 Jarosław Korzeniewski
11 Jolanta Kras
12 Piotr Lichociński
13 Leszek Kapczyński
14 Maciej Meisner
15 Justyna Poździech
16 Grażyna Prokurat
17 Andrzej Derenda
18 Joanna Rościszewska-Kusowska
19 Sęk Anna
20 Elżbieta Bammes
21 Danuta Czerska-Biały
22 Dorota Dobies
23 Wanda Tomaszewska
24 Grażyna Kacprzak
25 Małgorzata Wiśniewska
26 Grzegorz Witt