Protest włoski od 15 października

Nauczyciele chcą strajku włoskiego. Wyznaczyli termin rozpoczęcia protestu 

Tylko 18 procent nauczycieli przepytanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego byłoby za wstrzymaniem się od pracy tak, jak zrobili to w kwietniu. Ale aż 55,3 procent jest za niewykonywaniem pozastatutowych zadań, czyli tak zwanym strajkiem włoskim – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Protest ma rozpocząć się 15 października

Na ankietę Związku Nauczycielstwa Polskiego odpowiedziało ponad 227 tysięcy nauczycieli z całej Polski. Wszystkich nauczycieli jest ponad 600 tysięcy.
W „Kwestionariuszu badawczym ZNP” udział brali również nauczyciele, którzy do związku nie należą.
 Zdaniem prawie co drugiego respondenta (47,3 proc...

Więcej...

Zmiany w prawie: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Zmieniły się przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Decyzją Sejmu RP zostały one zaostrzone. Teraz dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela (a organ prowadzący – dyrektora szkoły), jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 września br. nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zakres zmian dotyczy:

1) wykluczenia możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Kar porządkowych (w trybie art. 108 k.p...

Więcej...

Wynagrodzenie nauczycieli poniżej pensji minima

– Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Nie ma w nim podwyżek dla nauczycieli – poinformował dziś (25 września 2019 roku ) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Rząd zapowiedział, że w przyszłym roku pensja minimalna wyniesie 2 600 zł. Tymczasem dzisiaj płaca minimalna nauczycieli zaczyna się od 2 450 zł brutto.

– Zatem pytamy: Panie premierze, jak tu pracować w szkole, w przedszkolu? Panie premierze, jak tu pracować w szkole i uczyć informatyki, matematyki czy języków obcych za 2 450 zł? – mówił szef ZNP. – Kto ma budować państwo, państwo jak słyszymy dobrobytu i tworzyć klasę średnią, jeśli płace nauczycieli są niższe od pensji minimalnej?!

To, że polscy nauczyciele są słabo wynagradzani, stało się już faktem przyt...

Więcej...

Samorządy mogą podnieść pensje zasadnicze już w czerwcu

Jak samorządy mogą teraz pomóc nauczycielom w trudnej sytuacji finansowej? Propozycja ZNP

ZNP przygotował wzór uchwały Rady Gminy / Rady Powiatu / Sejmiku Województwa podwyższający wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 czerwca br. o 9,6%. To propozycja dla samorządów, pomagająca rozwiązać problem pensji obniżonych w czasie strajku.

Związek opracował wzór uchwały, z której może skorzystać każda Rada Gminy, Rada Powiatu, każdy Sejmik Województwa (wzory są dostępne tutaj:

 

Rada Gminy,

Rada Powiatu,

Sejmik Województwa).

To uchwała w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie, w szkołach prowadzonych przez powiat lub przez województwo.

Zgodnie z nią od 1 czerwca br...

Więcej...

Obywatelskie narady: szkoła na 6

– Rozpoczynamy obywatelskie narady w szkołach poświęcone przyszłości edukacji. Interesuje nas rozmowa autentyczna a nie stadionowa – mówił 14 maja na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.
– Chcemy rozmawiać w gronie nauczycieli, specjalistów, rodziców, organizacji pozarządowych i samorządów o tym, jak ma wyglądać edukacja – mówił szef ZNP. – Chcemy razem zastanowić się, jakiej szkoły oczekują różne środowiska. Chcemy mówić nie tylko o kwestiach płacowych. Chcemy wspólnie zbudować szerokie porozumienie na rzecz przyszłości edukacji.  Zakładamy, że szkolne debaty potrwają do 20 czerwca br. Tuż po zakończeniu roku szkolnego podsumujemy je podczas dużej debaty o edukacji w ramach Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.
Prezes ZNP przy...

Więcej...

Prezes ZNP: Zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku!

Oświadczenie Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji.

Dlatego stajemy tu dziś przed Państwem – my, nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie – żeby ogłosić wspólną decyzję co do kolejnych kroków.

Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap.

 

Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Dlatego dzisiaj nie podpisujemy tego, co podpisała Solidarność, torpedując negocjacje z rządem.

Żądamy natomiast usystematyzowanej i osadzonej w krótkim czasie rozmowy o pakiecie odbudowy systemu edukacji na miarę XXI wieku i odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży.

Chciałbym powiedzieć tu jasno...

Więcej...

Protest włoski

Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy!

W ramach czasu pracy realizujemy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak również inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Czas ten przeznaczamy także na przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe. Uczestniczymy w przeprowadzaniu egzaminów w swojej szkole i rekrutacji do szkół.

Pamiętajmy, że katalog zadań wykonywanych przez nauczycieli określa między innymi statut szkoły...

Więcej...

Prezes ZNP: W sobotę strajk nauczycieli zostanie zawieszony!

Prezes ZNP Sławomir Broniarz : poinformował, że w sobotę, 27 kwietnia, o godz. 6.00 zostanie zawieszony strajk nauczycieli.

Decyzja o zawieszeniu strajku została podjęta, aby uczniowie mogli spokojnie zakończyć rok szkolny. Przewodniczący ZNP podkreślił jednak, że zawieszenie strajku nie jest równoznaczne z jego zakończeniem.

Zawieszamy strajk, ale nie protest! Walka trwa i będzie trwała do skutku! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap. Mamy program: „Szkoła na szóstkę” i dajemy premierowi czas na jego realizację do września!

Oświadczenie Sławomira Broniarza
Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji...

Więcej...

Nauczyciele poparli strajk – ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego

Nauczyciele poparli strajk – ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego

    

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Związek Nauczycielstwa Polskiego podsumował wyniki referendum strajkowego. Wynika z nich, że do sporu zbiorowego przystąpiło 85 proc. szkół i przedszkoli. – Referenda strajkowe, które w nich przeprowadzono pokazało, że od 85-90 proc. pracowników szkół opowiedziało się za strajkiem – mówił podczas konferencji prasowej szef ZNP Sławomir Broniarz.

ZNP zdecydowało o strajku 4 marca.

Według ustaleń związku, strajk rozpocznie się

8 kwietnia czyli dwa dni przed egzaminem gimnazjalnym i tydzień przed egzaminem ósmoklasisty. Będzie trwał do odwołania tj...

Więcej...

Prezes ZNP: referendum strajkowe do 25 marca,

Prezes ZNP: referendum strajkowe do 25 marca,

ew. strajk od 8 kwietnia do odwołania

– 8 kwietnia rozpocznie się strajk w szkołach i innych placówkach oświatowych, w których – w wyniku referendum – uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie – poinformował w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Broniarz ogłosił decyzję na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Wyjaśnił, że strajk będzie możliwy do przeprowadzenia, jeśli frekwencja w referendum wyniesie przynajmniej 50 proc. i jeśli większość opowie się za jego organizacją. Dodał również, że jeśli strajk się odbędzie, to potrwa do odwołania.

Poinformował też, że prezydium Zarządu Głównego ZNP ustaliło treść pytania referendalnego: „Czy wobec niespełnienia żąda...

Więcej...