Konferencja prasowa 6 grudnia

Od nowego rządu oczekujemy przystąpienia do realizacji deklaracji i zapowiedzi, które padały w trakcie kampanii wyborczej. Wierzymy, że te deklaracje dotyczące skali wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie mniej niż 30 proc. i nie mniej  niż 1,5 tys. złotych zostaną jak najszybciej przekute w konkretne rozwiązania i decyzje – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas środowej konferencji ZNP „Płace nauczycieli w 2024 roku”. – Dyskusja o skali wzrostu wynagrodzeń, to jest także pytanie o wiarygodność polityków – dodał.

– Nauczyciele i nauczycielki to największy potencjał w rozmontowywanym przez ostatnie lata systemie edukacji. Dlatego apelujemy do polityków (przyszłych rządzących) nie zawiedźcie ich! My mamy wiarę, mamy godność, a od polityków oczekujemy wiarygodności – mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Konferencję prasową można obejrzeć na facebookowym profilu ZNP TUTAJ.       https://www.facebook.com/znpedupl/videos/879239673877988

Prezes ZNP podziękował nauczycielom i pracownikom, protestującym od 2016 roku i walczącym o lepszą szkołę i godne warunki pracy.

– Nauczyciele, pracownicy oświaty protestowali przeciwko złym rozwiązaniom w edukacji od 8 lat: brali udział w licznych demonstracjach i pikietach ZNP, protestowali na ulicach Warszawy oraz innych miast, zbierali podpisy pod obywatelskimi inicjatywami, uczestniczyli w dwóch strajkach pracowników oświaty, walczyli z kłamliwymi informacjami rozpowszechnianymi przez władze, walczyli o godność zawodu i o godne życie.

Dzięki zaangażowaniu Nauczycieli i Pracowników edukacja stała się jedną z najważniejszych kwestii społecznych w Polsce.

– Kolejne podziękowania pragnę skierować do nauczycieli oraz do uczniów, mając na uwadze wyniki badania PISA, które wczoraj poznaliśmy – mówił prezes ZNP.

Choć wyniki polskich uczniów są niższe niż w kilku poprzednich edycjach badania PISA, to należy docenić wysiłek nauczycieli i uczniów ze względu na warunki, w jakich ta nauka miała miejsce. Mówimy o nauce w czasie pandemii i zamknięcia szkół, o zdalnej edukacji bez wsparcia państwa, o zmianie systemu edukacji i likwidacji gimnazjów.

Związek jest gotowy do ponownego przedstawienia w Sejmie obywatelskiego projektu „Godne płace i wysoki prestiż zawodu”, który zakłada powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jak podkreślano na konferencji chodzi o to, by wynagrodzenia nauczycieli nie były zależne od decyzji politycznych.

link do artykułu: https://znp.edu.pl/konferencja-prasowa-6-grudnia/