Porozumienie na rzecz edukacji

Warszawa, 9 października 2023 r.

https://znp.edu.pl/dyskusja-o-edukacji-co-moze-sie-zmienic-po-wyborach-oraz-porozumienie-na-rzecz-edukacji/

Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisał z ugrupowaniami demokratycznej opozycji „Porozumienie na rzecz edukacji”.

Porozumienie zostało podpisane 9 października 2023 r. przez kandydatów i kandydatki do Sejmu, biorących udział w debacie ZNP o przyszłości edukacji:

 • Agnieszkę Dziemianowicz- Bąk (kandydatka do Sejmu, Nowa Lewica),
 • Katarzynę Lubnauer (kandydatka do Sejmu, Koalicja Obywatelska, Nowoczesna),
 • Krystynę Szumilas (kandydatka do Sejmu, Koalicja Obywatelska, PO)
 • Władysława Teofila Bartoszewskiego (kandydat do Sejmu, reprezentujący Trzecią Drogę, PSL).

Przedstawiciele ugrupowań opozycji demokratycznejdeklarują realizację rekomendowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rozwiązań poprawiających sytuację uczniów, studentów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi – czytamy w Porozumieniu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i ugrupowania opozycji demokratycznejstwierdzają, że edukacja i nauka są naszym wspólnym dobrem. Chcemy dobrze funkcjonujących, autonomicznych szkół samorządowych, które kształcić będą uczniów w ścisłym powiązaniu z tempem i różnorodnością zmieniającej się rzeczywistości, otoczenia społecznego i gospodarczego naszego kraju.

Dla realizacji tych celów niezbędna jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela i nauczyciela akademickiego zarówno w aspekcie społecznym, jak i materialnym.

Przedstawiciele ugrupowań opozycji demokratycznej deklarują realizację rekomendowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rozwiązań poprawiających sytuację uczniów, studentów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i obsługi, poprzez zadbanie o:

 1. Realną poprawę sytuacji materialnej nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich poprzez powiązanie systemu wynagradzania ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce
 2. Poprawę warunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, odbiurokratyzowanie oświaty, modyfikację systemu oceny pracy oraz wyposażenie miejsc pracy nauczycieli
 3. Wzrost wynagrodzeń kadry naukowej uczelni i pracowników niebędących nauczycielami
 4. Dobre i racjonalne finansowanie edukacji poprzez wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe
 5. Zmodyfikowanie podstawy programowej i uelastycznienie planów nauczania, by zapewnić równowagę między ilością wiedzy a umiejętnościami, kompetencjami i postawami, które szkoła XXI wieku powinna rozwijać
 6. Edukację opartą na autonomii i samodzielności szkół, bez politycznych wpływów, z możliwością współpracy z organizacjami społecznymi
 7. Edukację równych szans poprzez efektywne wsparcie dla uczniów i wychowanków oraz wprowadzenie zasady szkoły wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji
 8. Podejmowanie decyzji w obszarze edukacji w oparciu o badania naukowców i ekspertów
 9. Prowadzenie rzeczywistego dialogu społecznego uwzględniającego stanowiska partnerów społecznych, w tym związków zawodowych działających w obszarze edukacji.

Ugrupowania opozycji demokratycznej /-/

Związek Nauczycielstwa Polskiego /-/

9 października 2023 roku odbyła się w warszawskiej siedzibie ZNP dyskusja o edukacji: Co może się zmienić po wyborach? 

To dyskusja o edukacyjnych propozycjach komitetów wyborczych demokratycznej opozycji.

Dyskusja była transmitowana na facebookowym profilu ZNP. 

Dyskusję moderował prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat! – mówił prezes ZNP. – Dlatego chcemy rozmawiać o przyszłości edukacji w Polsce i zapytać, co można zmienić po wyborach 15 października:

 1. Jakie propozycje mają poszczególne komitety wyborcze demokratycznej opozycji w stosunku do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty. Co trzeba i należy zmienić, aby nauczyciele nie odchodzili z zawodu a młodzi chcieli pracować w przedszkolu, szkole, czy placówce? Co trzeba zrobić, by odbudować status zawodowy oraz prestiż nauczycieli i nauczycielek? 
 2. Co zrobić, by polska szkoła była nowoczesna i przyjazna? 
 3. Czy nauka powinna być traktowana jako inwestycja, czy jako koszt, jak jest obecnie?

Relacja z debaty na stronie Głosu Nauczycielskiego (kliknij TUTAJ).

– Rozpoczynając debatę mówiłem, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat! – mówił prezes ZNP. – Chcemy edukacji: 

 • na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów 
 • edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli 
 • edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą 
 • edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości 
 • edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej 
 • edukacji równych szans  

To są rekomendacje Miasteczka edukacyjnego, które działało pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza” jesienią ubiegłego roku. 

– Nasze postulaty zostały ujęte w treści POROZUMIENIA NA RZECZ EDUKACJI.

link do strony: https://znp.edu.pl/porozumienie-na-rzecz-edukacji/