42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

Nauczyciele mają moc!
Związkowe wybory, podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności Związku i przyjęcie strategii na kolejną kadencję – tak w skrócie rysuje się program trzydniowego 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, który rozpocznie się w czwartek, 21 listopada 2019 r.

„Nauczyciele, mamy moc” oraz „Odpowiedzialność, odwaga, wartości” to hasła zawierające przesłanie 42. Zjazdu.

W 42. zjeździe bierze udział 194 delegatów z 16 okręgów ZNP, dwóch sekcji związkowych (Administracji i Obsługi oraz Emerytów i Rencistów – po pięciu delegatów), a także z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki (10 delegatów). W zjeździe bierze udział 116 kobiet i 78 mężczyzn.

Czwartek, 21.11- część wewnątrzzwiązkowa, obrady zamknięte dla mediów
(wybór prezesa ZNP na nową kadencję około godz. 18.00, poznamy również wiceprezesów ZG ZNP).

Piątek, 22.11
I część – OTWARTA DLA MEDIÓW, Teatr Ateneum, ul. Jaracza
godz. 9.00 – oficjalne otwarcie XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP
– wystąpienie Prezesa ZNP
– wystąpienia gości Zjazdu
– pokaz filmu o TON (reż. Anita Plumińska-Mieloch, Piotr Świdziński) i wręczenie Złotych Odznak ZNP
– wystąpienia gości honorowych (Fred van Leeuwen, pani Wanda Traczyk-Stawska)

godz. 12.00 -13.45 – przerwa

II część od godz. 14.00 – wewnątrzzwiązkowa, zamknięta dla mediów

godz. 17.00  – wernisaż wystawy Grupy Artystycznej Kontrast (sala kolumnowa)

Sobota, 23.11 – część wewnątrzzwiązkowa, zamknięta dla mediów
godz. 9.00 – 14.00 sprawozdanie Komisji Statutowej, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków (przyjęcie uchwał Zjazdu i głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w nowej kadencji), zamknięcie obrad XLII Krajowego Zjazdu

Wydarzenia dodatkowe

FILM o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (to nazwa Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w konspiracji w okresie II wojny światowej). Tradycji TON poświęcony jest wyjątkowy film w reżyserii Anity Plumińskiej-Mieloch i Piotra Świdzińskiego (jego emisję na sali obrad zaplanowano w drugim dniu zjazdowym). Anita Plumińska-Mieloch, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu i nauczycielka historii wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2018 będzie gościem Zjazdu wraz z uczennicami i uczniami grającymi w filmie.

Książka „25 lekcji o edukacji i demokracji”
Gościem Zjazdu będzie też Fred van Leeuwen, jeden z założycieli i architektów Międzynarodówki Edukacyjnej, której był sekretarzem generalnym do 2018 r. Fred van Leeuwen podczas zjazdu zaprezentuje swoją najnowszą książkę, którą napisał razem z Susan Hopgood „25 lekcji o edukacji i demokracji”.

Książka ta właśnie została wydana w Polsce przez ZNP!

– Nasze lekcje są zestawem zaleceń dla każdego nauczyciela pracującego na wszystkich poziomach naszych systemów oświatowych i w edukacyjnych związkach zawodowych. Lekcje te są zaproszeniem do działania na rzecz demokracji i jej instytucji oraz do rozważenia wkładu, jaki nauczyciele, szkoły, uniwersytety i organizacje przedstawicielskie mogą wnieść w umocnienie i rozwój demokratycznego stylu życia – podkreślają autorzy książki.

Natomiast Timothy Snyder pisze we wstępie:
„Demokracja zależy od świata faktów. Jeśli ludzie mają rządzić, muszą wierzyć w ten świat i w to, że dzielą go z innymi, którzy czują tak samo.
Demokracja zależy od świata liczb, gdzie obywatele rozumieją, co to znaczy, gdy niewielki odsetek ludzi kontroluje duży procent bogactwa.
Demokracja zależy od świata eksperymentu, gdzie ludzie rozumieją, co oznacza wzrost poziomu dwutlenku węgla w atmosferze dla nich samych i ich potomków.
Demokracja zależy od świata języka, gdzie ludzie mogą postrzegać siebie nawzajem jako równych, ale jednocześnie posiadających różne doświadczenia oraz wartości, którymi mogą się dzielić w mowie i piśmie, we wspólnej sferze publicznej.
Demokracja zależy od świata kultury, gdzie ludzie mogą dzielić się tym, co wiedzą i odczuwają poprzez pielęgnowane przez nich, wspólne i trwałe symbole.
Demokracja zależy od świata historii, gdzie przeszłość uczy nas o niebezpieczeństwach, ale także o możliwościach, gdzie możemy zobaczyć samych siebie podejmujących ważne decyzje dla przyszłości.
Demokracja zależy od wspólnego świata, który wszyscy razem możemy próbować zrozumieć. Jeżeli ludzie mają rządzić, a właśnie to oznacza demokracja, to muszą otaczający świat widzieć, rozumieć, dzielić się nim i go ulepszać.
Wszystko to jest możliwe, ale nic z tego nie dzieje się automatycznie.
Taki świat mogą stworzyć tylko nauczyciele oraz szkoły i wspierające ich związki zawodowe.
Jeśli chcemy demokracji, musimy się jej domagać i musimy być w stanie kształcić dzieci, które ją stworzą i będą stwarzać na nowo. W tym przewodniku znajdziemy wskazówki, których potrzebujemy, aby właśnie to zrobić”.