Kolejne spotkanie związków zawodowych

2 listopada br. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia zawartego 13.10.2021 r. pomiędzy WZZ „Forum-Oświata”, ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego – prezes Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

Ze strony Forum Związków Zawodowych uczestniczyli: Sławomir Wittkowicz, członek Prezydium FZZ i przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”, Barbara Belicka, członek Zarządu Głównego FZZ i wiceprzewodnicząca WZZ „Forum-Oświata”, Ewa Tatarczak, członek Zarządu Głównego FZZ i przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” oraz Bogumiła Augustynik, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Oświaty NSZZ „Solidarność ‘80” Konfederacja.

Podczas spotkania omówiono plan najbliższych działań i przygotowań do spotkania z Premierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.