Komunikat ZNP: Dementujemy wypowiedź ministra edukacji nt. podwyżek i związków

Komunikat ZNP (21.04.2022) 

21 kwietnia 2022 r. minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w „Porannej rozmowie RMF FM”, że „36 proc. podwyżka została odrzucona przez związki zawodowe”. 

To nieprawda.  

Wszystkie związki zawodowe – także prorządowa “S” – odrzuciły niekorzystne propozycje MEiN dotyczące statusu zawodowego nauczyciela przedstawione przez ministra edukacji podczas negocjacji toczących się w 2021 roku. 

Ostatnie spotkanie negocjacyjne ze związkami zawodowymi odbyło się 7 grudnia 2021 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od tego czasu ministerstwo edukacji nie zwołało kolejnych rozmów na temat zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.  

Według strony społecznej, propozycje MEiN uderzały w prestiż zawodu nauczyciela. 

Minister Przemysław Czarnek proponował m.in.:

 • podniesienie pensum o 4 godziny, 
 • wprowadzenie 8 godzin „karcianych”, 
 • proporcjonalne – do wydłużonego czasu pracy – podniesienie wynagrodzenia. 

Minister edukacji twierdzi teraz, że związki zawodowe odrzuciły propozycję 36% podwyżek. To nieprawda.

Związki odrzuciły propozycje ministra Czarnka polegające na: 

 •          zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy, 
 •          faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia, 
 •          zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
 •          likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia, 
 •          likwidacji dodatku uzupełniającego, 
 •          likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, 
 •          likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej, 
 •          likwidacji świadczenia urlopowego, 
 •          zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego. 

Zdaniem ZNP, wprowadzenie tych propozycji MEiN skutkowałoby dramatycznym pogorszeniem statusu zawodowego nauczycieli i pogłębieniem kryzysu kadrowego, jaki od dwóch lat obserwujemy w szkołach i przedszkolach.

Komentarz

– Przejrzałem dokumenty, które otrzymaliśmy w trakcie negocjacji z @MEIN_GOV_PL. Policzyłem, że oferowany nauczycielom wzrost wynagrodzeń wahał się od 11,3% do 14%. Nauczyciele, jako grupa zawodowa, nie otrzymali propozycji podwyżek o 36%, o której teraz opowiada minister Czarnek – komentuje wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. – Ostatnie rozmowy odbyły się 7 grudnia ub.r. Zgodnie z protokołem kolejna tura miała się odbyć między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, ale się nie odbyła. To minister nie kontynuował rozmów.

Czarnek twierdzi, że chciał podnieść pensje nauczycieli o 36 proc. ZNP: Smutne jest, że minister posługuje się kłamstwem – Głos Nauczycielski (glos.pl)