Manifestacja 9 października WARSZAWA

9 października spotykamy się przed MEiN na MANIFESTACJI. Z powodu decyzji sanepidu Związek zorganizuje nie jedno a kilka zgromadzeń w Warszawie na ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha.

 Dość arogancji i poniżania!

 Ministrze, szanuj nauczycieli! Tak szybko odchodzą z zawodu!

 Nie ma edukacji bez nauczycieli!

 Dość braku szacunku dla nauczycieli!

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 2.10.2021 ws. zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli TUTAJ

https://znp.edu.pl/manifestacja-9-pazdziernika

https://znp.edu.pl/manifestacja-nauczycieli-i-pracownikow-oswiaty/

Manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty

– W sobotę, 9 października odbędzie się w Warszawie manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty. Spotykamy się o godz. 11.30 przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki i w jego okolicach – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP na konferencji prasowej (5.10.2021). Konferencja była transmitowana na żywo na facebookowym profilu ZNP (można obejrzeć nagranie TUTAJ).

Prezes ZNP wyjaśnił, że z powodu decyzji sanepidu Związek zorganizuje nie jedną, a kilka demonstracji 9 października, jako wyraz dezaprobaty wobec polityki szefa MEiN Przemysława Czarnka.

Zmiana formuły protestu ma związek z decyzją wojewódzkiej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, która z uwagi na pandemię COVID-19 wyraziła zgodę na zgromadzenie liczące maksymalnie do 150 osób.

–  Zgłosiliśmy kilka manifestacji i mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by się odbyły. Będzie to kilka zgromadzeń, które mieszczą się w granicach prawa – poinformował szef ZNP. – One mają dać wyraźny sygnał, że ZNP nie aprobuje propozycji, które zawarte są w planach ministra edukacji. Nasz sprzeciw budzi radykalizm przedstawionych przez resort edukacji zmian dotyczących awansu zawodowego, pensum, czasu pracy nauczycieli, sfery ekonomii i wynagrodzeń. Nie zawierają one żadnych działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczyciela – zapowiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podtrzymał stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 27 września 2021 r. odrzucające zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli zaproponowane przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Według ZG ZNP realizacja zamierzeń MEiN prowadzi do:

>> utrzymania uzależnienia wynagrodzenia nauczycieli od woli parlamentarzystów,

>> faktycznego zamrożenia wysokości dodatków na minimalnym poziomie,

>>  braku kontroli osiągania przez nauczycieli średnich wartości wynagrodzenia oraz likwidacji dodatku uzupełniającego,

>>masowych zwolnień nauczycieli i ograniczania wymiaru zatrudnienia nawet do wymiaru poniżej ½ etatu, w związku ze wzrostem pensum o 4 godziny,

>> destabilizacji trwałości stosunku pracy,

> > wprowadzenia nowych „godzin karcianych”,

>> zmniejszenia odpisu na zfśs, co może oznaczać likwidację świadczenia urlopowego,

>·>zmniejszenia środków finansowych na dodatek wiejski,

>> ograniczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Jak podkreślił prezes ZNP proponowane od 1 września 2022 r. zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli powielają obecne rozwiązania, które są oparte o wysokość kwoty bazowej, ustalanej przez parlamentarzystów.

– Stąd obywatelska inicjatywa ustawodawcza, której celem jest dokonanie systemowych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, pozwalających w rzeczywisty i znaczący sposób zwiększyć wynagrodzenie nauczycieli i uniezależnić je od arbitralnych decyzji rządzących – tłumaczył.