Pierwsze czytanie Lex Czarnek – komunikat ZNP

4 stycznia 2022 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1812).

Niestety, przedstawicielom środowisk i organizacji zainteresowanych tym projektem,  w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, ograniczono czas wypowiedzi do 2 minut, a ponadto uniemożliwiono przedstawienie podczas procedowania projektu proponowanych przez nich zmian.

Taki sposób procedowania projektu ustawy zawierającej rozwiązania o fundamentalnym znaczeniu dla demokratyzacji oświaty i społeczności szkolnej przeczy honorowanej dotychczas dobrej praktyce, umożliwiającej przedstawianie swoich racji i rozwiązań proponowanych przez stronę społeczną. Nie akceptujemy marginalizowania roli reprezentantów różnych środowisk społecznych i zawodowych, organizacji pozarządowych, a także samorządów, co równoznaczne jest z brakiem ich poszanowania. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec stosowania takich praktyk w parlamencie.

Posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucili wniosek dotyczący wysłuchania publicznego, co świadczy o lekceważeniu partnerów społecznych.

Przypominamy, że ZNP domagał się wykreślenia z projektu ustawy m. in. regulacji uprawniających: 

  • organ nadzoru pedagogicznego do złożenia wniosku o odwołanie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, 
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dokonywania badań, prognoz lub opracowań dotyczących nieobecności nauczycieli w pracy wskutek choroby (poprawkę w tej sprawie przedstawiciel ZNP przekazał podczas posiedzenia sejmowych komisji posłance Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, niestety została ona odrzucona).

Ponadto, w projekcie nowelizacji zawarto wysoce szkodliwe rozwiązanie wprowadzające urzędową kontrolę działalności stowarzyszeń i innych organizacji działających w szkołach, dokonywaną przez nadzór pedagogiczny. Takie rozwiązanie praktycznie eliminuje z procesu decyzyjnego dyrektora szkoły i rodziców uczniów. 

Link do transmisji z obrad sejmowych komisji:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#49CAF8FC2B6C0C4AC12587AE00368A68

Lex Czarnek w Sejmie

4 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu Lex Czarnek – rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1812). Posiedzenie prowadzono zarówno w sposób stacjonarny, jak i zdalny. Brali w nim udział także przedstawiciele ZNP, organizacji pozarządowych, samorządowcy i akcji Wolna Szkoła. Komisje odrzuciły wnioski opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o wysłuchanie publiczne i o skierowanie projektu do prac w podkomisji. Zaraz po zakończeniu pierwszego czytania posłowie rozpoczęli szczegółowe procedowanie nad projektem. Posłowie wprowadzili do projektu kilka poprawek zgłoszonych przez PiS i popieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki (minister Przemysław Czarnek nie pojawił się na komisji, obecny był wiceminister). Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP: – Już w sierpniu … Czytaj dalejLex Czarnek w Sejmie


Senat przyjął poprawkę ZNP dot. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2022

5 stycznia w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2022  (druk nr 601),  w części 30 Oświata i Wychowanie.

Obecny na komisji przedstawiciel ZNP zgłosił propozycję wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli,  co automatycznie spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. bez konieczności dokonywania zmian w Karcie Nauczyciela.

Propozycja ZNP została przyjęta przez Komisję.