Przyłapaliśmy oświatową „S”

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Koleżanka / Kolega Prezes Okręgu ZNP

Na prośbę prezesa ZNP Sławomira Broniarza przesyłamy 2 ważne komunikaty.
Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz niezwłoczne przekazanie ich oddziałom ZNP z terenu Koleżanki / Kolegi okręgu.

Zespół Organizacji i Współpracy ZG ZNP

Informacja ZNP 21.11.2018

Szanowni Prezesi
I
Przyłapaliśmy oświatową „S”

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami!

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018, nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br. Co więcej, w trakcie tego posiedzenia nie poparł on wniosku ZNP o rozszerzenie porządku obrad zespołu o punkt dotyczący problemów związanych z nową formułą oceniania nauczycieli.

W komunikacie tym „Solidarność” pisze również, że „na tym spotkaniu nie było przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza”. Nie było, ponieważ od początku w pracach zespołu bierze udział z naszej strony wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i kilkuosobowy zespół, specjalnie powołany w tym celu przez Prezydium ZG ZNP, a składający się z nauczycieli, prawników i ekspertów, o czym informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Posiedzenie tego zespołu było rejestrowane. Żądamy od ministerstwa edukacji nagrania z posiedzenia zespołu w dn. 7.11.2018!

 

Po ataku ze strony oświatowej „S” z przykrością musimy stwierdzić, że w czasie trwających wiele miesięcy prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie głos oświatowej „S” nie istniał: albo jej przedstawicieli nie było, albo nie zabierali głosu  – vide: transmisje z posiedzeń Sejmu, Senatu oraz ich komisji dostępne na oficjalnej stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp

 Oświatowa „Solidarność”  twierdzi, że nie jest poważnie traktowana przez MEN i pozostałe związki, ale organizacja, która tak postępuje, która markuje działania, zbojkotowała protest i strajk szkolny nauczycieli i pracowników oświaty, nie może być poważnie traktowana.

 II

Protest

Część z Was pisze o wiadomości pojawiającej się w środowisku nauczycieli rozsyłanej mailowo lub sms’owo, a zaczynającej się od słów „W dniach 17.12-21.12 bierzemy L4….”.

ZNP nie jest jej autorem.

Związek przeprowadza ankietę – online i w formie papierowej – na temat preferowanej przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych form protestu.

Jej wyniki opublikujemy na początku grudnia, kiedy będzie wiadomo, w jakim proteście nauczyciele i pracownicy oświaty chcą uczestniczyć. Wówczas podejmiemy odpowiednie decyzje.