Category Wiadomości

Pismo ZNp do MEN w oceny pracy

20 grudnia Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do minister edukacji pismo z wnioskami i propozycjami dotyczącymi zmian w przepisach prawa w zakresie oceny pracy nauczycieli oraz czasu pracy określonego w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Związek domaga się m.in. ustanowienia gratyfikacji finansowej za ocenę wyróżniającą dla wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu zawodowego, modyfikacji kryteriów, nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez wykreślenie z katalogu zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły oraz ograniczenia biurokracji. Przykłady najczęściej nakładanych na nauczycieli nieuzasadnionych obowiązków biurokratycznych egzekwowanych przez dyrektorów szkół:

1)            w awansie zawodowym – zbieranie dokumentów (ś...

Więcej...

Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów i Ognisk

W dniu wczorajszym ( 18 grudnia) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego. Dyskusję zdominowała tematyka związana z postulatami płacowymi i ewentualnymi działaniami naszego środowiska. Jako związek zawodowy musimy poruszać się w określonych normach prawnych( ustawa o związkach zawodowych, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 DLATEGO NIE MOGLIŚMY PODJĄĆ UCHWAŁY ZOBOWIĄZUJĄCEJ NASZYCH CZŁONKÓW DO PÓJŚCIA NA ZWOLNIENIA LEKARSKIE. Natomiast popieramy tą formę protestu i apelujemy do nauczycieli o to aby zadbali o swoje zdrowie. 

Chcemy aby akcja ta nasiliła się po przerwie świątecznej od 2 stycznia.

 Z zebranych ponad 230 tyś ankiet wynika że ok. 1/3 nauczycieli popiera zwolnienia lekarskie i podobna liczba nauczycieli opowiada się za strajkiem...

Więcej...

ZG ZNP o proteście

We wtorek, 18 grudnia odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego ZNP, a w przerwie posiedzenia ZG ZNP konferencja prasowa prezesa ZNP Sławomira Broniarza (około godz. 13.00, transmisja online na Facebooku).

Miejsce: siedziba ZNP w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6, I piętro.

Temat: Zarząd Główny ZNP o proteście

 

 

Natomiast prezes ZNP będzie we wtorek gościem Polsat News o godzinie 8.03.

Polecamy!

Więcej...

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Przyłapaliśmy oświatową „S”

Koleżanka / Kolega Prezes Okręgu ZNP

Na prośbę prezesa ZNP Sławomira Broniarza przesyłamy 2 ważne komunikaty.
Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz niezwłoczne przekazanie ich oddziałom ZNP z terenu Koleżanki / Kolegi okręgu.

Zespół Organizacji i Współpracy ZG ZNP

Informacja ZNP 21.11.2018

Szanowni Prezesi
I
Przyłapaliśmy oświatową „S”

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami!

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018, nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br...

Więcej...

Sejm za likwidacją wskaźników, uchwalił naszą poprawkę!

22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z naszej inicjatywy– wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.

Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt...

Więcej...

22.11.2018 Szkolenie z awansu zawodowego online. Webinarium ZNP

Od 1 września br. zmieniły się regulacje w zakresie awansu zawodowego! Nauczycielu, dowiedz się, co się zmieniło w Twoim przypadku! Jak realizować awans zawodowy! Część pierwszą webinarium poświęcimy nauczycielom w okresie stażu. Część druga, na którą zapraszamy wkrótce, będzie dotyczyła postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.

Kiedy: czwartek, 22 listopada 2018 r., godz. 17.30

Czas trwania: ok. 90 minut

Lokalizacja: Online

Dla kogo: Nasze szkolenie kierujemy do wszystkich nauczycieli w okresie stażu, ekspertów, dyrektorów szkół, związkowców. Udział w profesjonalnym szkoleniu jest bezpłatny!

Zarejestruj się: kliknij tutaj; aby się zarejestrować!

W dniu naszego szkolenia online prosimy o kliknięcie w ten link powyżej na parę minut przed startem...

Więcej...

NASZ SUKCES: Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

W środę , 14 listopada odbędą się z inicjatywy ZNP – po naszym liście do MEN
 z 8 listopada br. – rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską. Spotkanie odbędzie  się o godz. 13.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Rozmowy dotyczyć będą nowego niekorzystnego systemu oceny pracy nauczycieli oraz postulatów płacowych.
Związek reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP Joanna Wąsala i Adam Młynarski.
–  Domagamy się powrotu do starych zasad oceniania pracy oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

 Ministerstwo Edukacji Narodowej, podc...

Więcej...

Wróblewski sztab wyborczy

Wróblewski sztab wyborczy przy Związku Nauczycielstwie Polskiej

 Poparcie dla prezydenta Wróblewskiego bardzo wysokie. Witold Wróblewski zdecydowanie   prowadzi. Nie będzie drugiej tury?
 Druga tura jednak będzie(aktualizacja z godz. 5.00)

Stan z 52 Komisji:
Witold Wróblewski zdobył 18243 głosów, Jerzy Wilk 10895, Michał Missan – 7199, Stefan Rembelski – 1154.

Aktualizacja:

Z 60 na 62 Komisje nieoficjalne wyniki rozkładają się następująco:
Witold Wróblewski – 49,01 proc. głosów, Jerzy Wilk – 28,91 proc., Michał Missan –19,29, Stefan Rembelski –3,11 proc

Więcej...